FAQ

Om je in te schrijven, dien je uiterlijk 1 september 2018 in het bezit te zijn van je master diploma. Wanneer je deze voor de sluitingsdatum op 18 maart nog niet hebt, functioneert een ondertekende voorlopige cijferlijst als alternatief.

In sommige gevallen is het mogelijk hier een uitzondering voor te maken. Dit doen we als jij kan aantonen dat je over voldoende kwaliteit en ambitie beschikt.

Geef daarom expliciet in je motivatie aan waarom jij alsnog een geschikte kandidaat voor het traineeship zou zijn. Onderbouw dit bijvoorbeeld met relevante activiteiten of prestaties naast je studie. We zullen dan per mail of telefonisch aan je laten weten of een uitzondering op de toelatingseis van een minimaal cijfergemiddelde van 7.0 mogelijk is.

In de motivatiebrief (maximaal 1 pagina) onderbouw je, naast dat jij beschikt over de kwaliteiten die wij zoeken in een trainee, jouw motivatie voor het traineeship én het docentschap.

Voor deelname aan het traineeship heb je een WO masterdiploma nodig, verwant aan het schoolvak dat je wilt geven. De universitaire lerarenopleidingen voeren een vak-controle uit om te kijken of jouw studieachtergrond (voldoende) aansluit bij het schoolvak waarin jij les wilt gaan geven. Het streven is om ook kandidaten toe te laten met een (bijvoorbeeld multidisciplinaire) studieachtergrond die niet volledig verwant zijn aan het schoolvak dat je wil doceren. Binnen de Universitaire lerarenopleiding bestaat de mogelijkheid om eventuele vakdeficiënties weg te werken.

Je kunt je inschrijven voor alle schoolvakken. Op dit moment is in Nederland de vraag naar docenten binnen bepaalde schoolvakken groter. Het gaat hierbij met name om Nederlands, Frans, Duits, Engels, klassieke talen, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. Voor deze vakken zal de vacaturedruk de komende jaren toenemen. Als gevolg is de vraag binnen ons netwerk vaker gericht op deze vakken. Naar docenten Geschiedenis en Maatschappijleer is de vraag kleiner, dit betekent echter niet per definitie dat er geen match met een school mogelijk is wanneer jij een geschikte kandidaat bent. Wanneer je geselecteerd bent zoeken wij in samenwerking met de scholen naar een passende traineeplek.

Als je op basis van jouw motivatie en ervaring geselecteerd bent en jouw studieachtergrond voldoende aansluit (ronde I), word je uitgenodigd voor de selectiedag (ronde II).

Tijdens de selectiedag word je als kandidaat getoetst op zogenaamde ‘zachte criteria’ voor deelname aan het traineeship. Dit zijn de eigenschappen die in de visie van Trainees in onderwijs benodigd zijn voor de docenten van de toekomst, zoals: ondernemend, creatief en verbindend. Naast het toetsen van de zachte criteria kijken we of het docentschap in potentie bij je past. We informeren alle kandidaten vooraf uitgebreid over het dagprogramma en de voorbereiding.

Ja, je bent dan toelaatbaar. Wanneer je ook een PhD gedaan hebt geldt de einddatum van de afronding van je PhD.

Voor het cijfergemiddelde controleren we het gewogen gemiddelde van je masterdiploma.

Vermenigvuldig per vak op je masterdiploma het behaalde cijfer voor dat vak met het bijbehorende aantal ECTS. Tel alles bij elkaar op en deel dan door het totaal aantal behaalde ECTS voor je masterdiploma.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Studiepunt van de universiteit waar je afgestudeerd bent.

De beste manier om te ontdekken of het docentschap bij jou past is door dit zelf te ervaren. Als je dit wilt raden wij je aan om eens mee te lopen op een school en te spreken met docenten en leerlingen. Wij helpen je graag om dit te organiseren!

Daarnaast zal er tijdens de selectiedag ook getoetst worden op ‘docentcompetenties’ en motivatie, waaruit waaruit blijkt of dit beroep in potentie bij je past.

Het traineeship is een tweejarig programma, dat flexibel vorm te geven is. Dit betekent dat een werkweek per jaar en per trainee kan verschillen. In de basis is er op maandag ruimte voor de Universitaire lerarenopleiding en op vrijdag voor verdieping (onder andere de ontwikkelopdracht) en persoonlijke ontwikkeling.

Totdat je de Universitaire lerarenopleiding hebt afgerond, ben je maximaal drie dagen in de week op school om les te geven. Voor het traineeship en de scholen die deelnemen is het belangrijk dat er afspraken worden gemaakt over het maximaal aantal uren dat je lesgeeft in die dagen. Op die manier blijft er voldoende tijd over voor de verdieping en persoonlijke ontwikkeling in het programma. Wanneer je ervoor kiest de verdieping te relateren aan je school, ben je daar mogelijk ook op andere dagen aanwezig.

Het traineeship werkt samen met partnerscholen die een samenwerkingsverband hebben met de betrokken universitaire lerarenopleidingen. Wanneer je geselecteerd bent zoeken wij in samenwerking met de scholen naar een passende vacature waarop je kan solliciteren. Tijdens de matching periode krijg je de kans om de scholen beter te leren kennen en te kijken welke school bij je past.

Tijdens de introductieperiode van het traineeship (periode mei t/m augustus) wordt een start gemaakt met de voorbereidingen op het lesgeven. Je kunt alvast enkele colleges volgen, begeleiders ontmoeten, meelopen op jouw nieuwe school en kennismaken met de traineegroep. In de planning wordt rekening gehouden met jouw eigen beschikbaarheid en de zomervakantie.

Tijdens deze eerste editie van het traineeship kan je de opleiding op drie verschillende locaties volgen. Dit zijn de VU in Amsterdam, het ICLON in Leiden en de docenten academie van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het aantal deelnemende universiteiten zal de komende jaren naar verwachting uitbreiden. Aan welke universiteit jij je opleiding volgt is afhankelijk van de school waar je komt te werken. Omdat dit traineeship gebruikt maakt van de zij-instroomsubsidie voor docenten wordt je bij de opleiding ingeschreven als contractant i.p.v. student. Dit heeft als voordeel dat je de opleiding flexibeler kan vormgeven en spreiden over twee jaar.

Nee, als trainee ontvang je een volledig vergoede universitaire opleiding tot docent in jouw vakgebied evenals de intensieve begeleiding, trainingen en verdiepingstraject. Daarnaast ontvang je voor de baan op school direct een marktconform salaris.

Wanneer je aan het eind van je traineeship ook succesvol de opleiding hebt doorlopen, ontvang je een certificaat. Met dit certificaat heb je een eerstegraads lesbevoegdheid.

Neem een kijkje op onze social media kanalen voor portretten en ervaringen van oud-trainees. Ook houden we je hier op de hoogte van interessante ontwikkelingen rondom het traineeship en in het Voortgezet onderwijs:

Facebook

LinkedIn

Instagram

Twitter

 

Staat jouw vraag hier niet tussen?

Mail dan met: info@traineesinonderwijs.nl

-

Onze partners