Regionale samenwerkingen

Een regionale aanpak van het lerarentekort

Trainees in onderwijs hanteert sinds september 2019 een nieuw beleid om trainees aan te trekken. Dit in de vorm van een regionaal samenwerkingsverband met verschillende partnerscholen, de Radboud Universiteit en partners in de regio Noordoost Brabant. Duidelijk werd dat er in sommige delen van het land minder aanmeldingen voor het traineeship waren, voornamelijk in krimpregio’s zoals regio Noordoost Brabant. Daarnaast wordt er gekeken of er door middel van een regionale wervingscampagne het lerarentekort tegengegaan zou kunnen worden in deze regio. Samen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Onderzoek wordt gewerkt aan het verminderen van het lerarentekort en het vernieuwen van het onderwijs in de regio.

 

Doel van de regionale samenwerking

Het doel van het samenwerkingsverband in de regio Noordoost Brabant is om 10 trainee-docenten in deze regio te werven door:

  1. Het vergroten van de instroom van docenten, specifiek voor de tekortvakken Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde, Nederlands, Engels, Duits, Klassieke talen en Economie.
  2. Het opleiden van interessante doelgroep (door middel van het traineeship kunnen docenten zich verbreden en verdiepen & door middel van training en netwerk voor experts in de school).
  3. Het behouden van interessante docenten in de regio (trainees & alumni).

Onderzoek onder academici in regio Brabant

Om inzicht te krijgen in de motivatie van de doelgroep ondervroeg onderzoeksbureau Multiscope 250 academici, waarvan 59% na 2012 is afgestudeerd of gepromoveerd, naar hun associaties met het docentschap, hun mening over het traineeship en hun reisbereidheid ten opzichte van hun werk. Van de 250 respondenten zijn er 88 woonachtig in de regio Brabant.

Uit onderzoek onder 88 respondenten uit de provincie Brabant blijkt dat een ruime meerderheid (67%) ooit heeft overwogen of momenteel overweegt om docent te worden. Hiervan zegt meer dan de helft (53%) gemotiveerd te raken als de opleiding gratis zou zijn en het lesgeven gecombineerd kan worden met andere activiteiten zoals het doen van onderzoek doen of een andere baan.

Opleiding volledig vergoed krijgen spreekt het meest aan Van de 88 Brabantse respondenten zegt twee derde (75%) dat ‘de opleiding vergoed krijgen’ hen het meest aanspreekt en 49% overweegt na het doornemen van de kenmerken van het traineeship, hieraan deel te nemen. Ook het aspect ‘meteen een marktconform salaris’ blijkt een belangrijke overweging voor 45% van de ondervraagden.

Sterke verbondenheid aan de regio 73% is in hoge tot zeer hoge mate betrokken met de regio Brabant en 41% is bereid om maximaal 60 minuten te reizen tussen hun woning en werkgever.

Benieuwd naar alle ondezoeksresultaten? Hier kun je de gehele rapportage downloaden.

Samenwerkende partnerscholen

Eerder werkte Trainees in onderwijs al samen met twee scholen in deze regio, het Zwijsen College in Veghel en het Merlet College in Cuijck. In het regionale verband werken ook het Elzendaal College, Metameer, het Hooghuis, VO-Veghel, de Radboud Docenten Academie en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap mee.

Drs. Anita O’Connor, Algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel is erg positief over de trainees die al werkzaam zijn op het Zwijsen College:

Met trainees haal je zeer capabele, intelligente en bovenal gemotiveerde collega’s in je school die echt het verschil gaan maken. Ze zijn leergierig en kijken met een frisse blik naar onderwijs. Doordat ze het lef hebben te delen wat ze zien, vragen te stellen en feedback te geven hebben ze wezenlijk invloed op een bestaande cultuur in een onderwijsorganisatie. Wat mij betreft de investering dubbel en dwars waard.”

Regio-aanpak Noordoost Brabant fungeert als pilot voor andere regio’s

De twee scholen met goede ervaringen zouden deze ervaringen graag willen delen en de samenwerking in het opleiden van trainees willen vergroten en versterken om meer van deze interessante andere doelgroep naar Noordoost Brabant te halen. Voor Trainees in onderwijs is het ook zeer interessant en relevant om een regionale wervingscampagne te ontwerpen, uit te zetten en uit te voeren. Door deze ervaring ontstaat inzicht in de meerwaarde van een regionale werving als toevoeging op het landelijke werven dat reeds gebeurt. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat er op termijn meer van dit soort regionale initiatieven ontstaan in de komende jaren in andere regio’s.

Voor meer informatie over het regionale samenwerkingsverband Noordoost Brabant kunt u contact opnemen met Sanne van Kempen; sanne@traineesinonderwijs.nl; 0625639741

Samen met Trainees in onderwijs een regionale aanpak opzetten?

Voor 2020 zoeken we partners met wie we onze regionale aanpak kunnen uitbreiden.

Wil jij partner worden van Trainees in onderwijs?