Terug naar overzicht Download als PDF

Calandlyceum

    Locaties
  • Pieter Calandlaan 182 | Amsterdam
    Foto's

vmbo-t, havo, atheneum, technasium en gymnasium

1635 leerlingen

“Ontdek wat jij kunt bereiken”

 

Heeft ervaring met het opleiden van trainees vanuit het vorige traineeship Eerst de klas en heeft aankomend jaar één trainee.

Algemeen

Het Calandlyceum biedt hoogstaand onderwijs voor vmbo-t, havo en atheneum (inclusief technasium en gymnasium).

Het Calandlyceum staat midden in Amsterdam Nieuw-West, het grootste en meest diverse stadsdeel van Amsterdam. Deze diversiteit vormt de kracht van de school: “Niet de herkomst, maar de toekomst telt.”
We zien het als onze taak om het Amsterdam van de toekomst mede vorm te geven. Personeel, leerlingen en ouders zijn dan ook trots op onze school.

Op alle niveaus geldt dat het diploma een doel is en tevens fungeert als bruggenhoofd naar een vervolgopleiding. Een diploma levert tenslotte een goede basis voor een plek in de maatschappij. Er zijn uitstekende contacten met vervolgopleidingen: sommige in een vergevorderd stadium, andere nog in de kinderschoenen.

Het gebouw van het Calandlyceum is in 2004 in gebruik genomen en biedt ruimte aan 1900 leerlingen. Het gebouw ademt ondanks het grote leerlingaantal toch kleinschaligheid en huiselijkheid. Er zijn voldoende werkruimtes voor leerlingen en de lokalen zijn uitstekend geoutilleerd. Er is een ruime schoolzaal.

Missie

Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Leren is meer dan lessen volgen. Wij geloven dat leerlingen pas goed tot leren komen als zij voelen dat zij erkend en geaccepteerd worden, erbij horen, veilig zijn. Pas dan zijn zij in staat om zich de leerstof eigen te maken en wat zij leren ook toe te passen in een nieuwe situatie.

Iedereen is anders en goed onderwijs houdt daar rekening mee.  Elke leerling heeft zijn eigen kwaliteiten, talenten, behoeftes en uitdagingen. We helpen leerlingen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen tot een volwassen, zelfstandig en evenwichtig persoon. De uitgangspunten van het Daltononderwijs helpen ons daarbij.

Zelfstandigheid; de leraar is ook coach en helpt de leerling om zelfstandig te denken, te werken, te plannen.

Vrijheid in gebondenheid; leerlingen krijgen vrijheid, maar die vrijheid betekent ook: verantwoordelijkheid nemen. Je moet kunnen uitleggen waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt.

Samenwerking; leerlingen werken veel samen, want door samenwerken leer je van elkaar.  Nadenken over hoe je zelf werkt en hoe anderen werken (reflecteren) wordt zo de normaalste zaak van de wereld.

Onderwijs

Het Calandlyceum school staat bekend om de extra aandacht voor talentontwikkeling, met name op het gebied van sport en kunst & cultuur. Zaken die uitnodigen om te onderzoeken waar je allemaal toe in staat bent. Daarvoor bieden we binnen en buiten de school lessen en extra activiteiten aan. Niet alleen om talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen, maar ook om nieuwe dingen uit te proberen. En dat past helemaal in onze visie op onderwijs. Want leren is meer dan lessen volgen.