Terug naar overzicht Download als PDF

Gymnasium Celeanum

    Foto's

 

Zoom 37 |  Zwolle

Westerlaan 40 | Zwolle

Gymnasium

750 leerlingen

“Groots in kleinschaligheid”

Heeft drie trainees van de groep 2018 (twee voor Engels, een voor scheikunde) en heeft ook meerdere trainees opgeleid vanuit de vorige traineeships Eerst de klas en het Onderwijstraineeship.

Algemeen

Het Gymnasium Celeanum is een openbare school en het enige zelfstandige gymnasium in de provincie Overijssel. De school is klein en overzichtelijk en heeft ongeveer 750 leerlingen. Dit maakt dat de school een veilig klimaat heeft en iedereen elkaar kent. Er is hierdoor een prettige sfeer op school. De school heeft twee locaties, verspreid over Zwolle. De Westerlaan, dicht bij het station, waar vooral klas 1 en 2 zitten, en de hoofdlocatie aan de Zoom.

Geschiedenis

De historie van het Gymnasium Celeanum begint al in de veertiende eeuw, toen de Latijnse School in Zwolle werd gesticht. De school had aan het einde van die eeuw tussen de 800 en de 1000 leerlingen, voor die tijd een groot aantal. Dit was mede te danken aan het feit dat de toenmalige rector Joan Cele zowel in binnen- als buitenland bekendheid genoot als geleerde en prominente figuur in de Moderne Devotie. Joan Cele staat bekend als onderwijsvernieuwer en grondlegger van het onderwijstype dat sinds de 19e eeuw gymnasium heet. Hij deelde zijn school in leeftijdsgroepen in en voerde overgangsexamens in. De school had op zijn hoogtepunt onder Cele 800 à 1.000 leerlingen, en dat op een stadsbevolking van nog geen 5.000 mensen! Leerlingen uit de hoogste klassen gaven les aan jongere, en twee magisters uit Parijs werden aangesteld als docenten. Onder Cele had de school twee kopklassen, destijds een zeldzaamheid, want meestal ging men na de derde klas naar de universiteit. De naam Celeanum is afgeleid van deze eerste rector van de Latijnse school en hij is nog altijd een inspiratiebron voor het onderwijs op het Celeanum.

Visie

Op het Gymnasium Celeanum wordt onderwijs gegeven volgens het ‘willers-en-kunnersprincipe‘. In het kort betekent dit dat we leerlingen onderwijs op maat bieden: we dagen hen uit, laten hen vrij en houden hen strak al naar gelang dat beter bij een leerling past. Dit alles om ervoor te zorgen dat de leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en het eindexamen met goed resultaat afleggen.

Het onderwijs

Het Celeanum heeft een breed en divers onderwijsaanbod. Leerlingen van klas 1 tot en met 3 volgen allemaal dezelfde vakken. Eind klas 3 gaan de leerlingen de zogenoemde profielen kiezen, waarbij ze hun eigen vakkenpakket samenstellen. Naast de ‘gewone’ vakken, zoals Engels, Nederlands, wiskunde, heeft het Celeanum ook extra vakken, zoals Cambridge Engels, Chinees, Spaans, filosofie, Wiskunde D, maatschappijwetenschappen, management & organisatie, natuur & leven & technologie. Grieks en Latijn zijn verplichte vakken. Leerlingen kiezen eind klas 3 welke van deze klassieke talen ze meenemen naar het eindexamen. Allebei de klassieke talen kiezen mag natuurlijk ook.

In de onderbouw volgen de leerlingen ook meer praktische en creatieve vakken, zoals techniek, tekenen, drama en muziek. Op de speciale website Celekunst staan een paar bijzondere kunstwerken van leerlingen klas 1 tot en met 3.

Opleiden van docenten

De docenten van het Celeanum stimuleren leerlingen om hun talenten te ontwikkelen. Gaat het minder goed met een leerling, dan is er een zorgvangnet met de tutor als aanspreekpunt. Voor de brugklas zijn speciale maatjes ingesteld. Dit zijn leerlingen uit klas 4 die in tweetallen gekoppeld zijn aan een brugklas. Gaat het erg goed met een leerling, dan zijn er mogelijkheden om pluslessen of het honoursprogramma te volgen of zelfs eerder eindexamen te doen. Kortom, we zoeken bij iedere leerling de leerlijn die bij hem of haar past.

 

Website Gymnasium Celeanum

Op deze school worden de volgende schoolvakken aangeboden (onder voorbehoud):

Nederlands | Engels | Frans | Duits | Spaans | Geschiedenis | Aardrijkskunde | Economie | Bedrijfseconomie | Informatica | Wiskunde A | Wiskunde B | Wiskunde C | Wiskunde D | Natuurkunde | Scheikunde | Biologie | Natuur, leven, technologie | Kunst: beeldend/tekenen | Kunst: muziek | CKV/Kunstgeschiedenis | Lichamelijke opvoeding | Levensbeschouwing | Filosofie | Maatschappijleer | Maatschappijwetenschappen | Bewegen, sport en maatschappij