Terug naar overzicht Download als PDF

Comenius College

    Foto's

Bisonlaan 1 | Hilversum

gymnasium, atheneum, havo, mavo

1535 leerlingen

‘Kansrijk de wereld in!’

 

Heeft meerdere trainees opgeleid vanuit de vorige traineeships Eerst de klas en Onderwijstraineeship.

Algemeen

Het Comenius College is een open christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. Alle afdelingen hebben van de inspectie het hoogste kwaliteitsoordeel -‘goed’- gekregen. De afdeling mavo draagt het predicaat Excellente School 2019-2021. Er wordt op een ambitieuze manier onderwijs gegeven aan circa 1535 leerlingen. Onderwijsvernieuwing én de implementatie ervan staan hoog op de agenda. De school is gelegen in een lommerrijke omgeving en beschikt over de modernste faciliteiten. Met het profiel van LOOT-school (topsport), WON (wetenschapsorientatie) en een rijk cultuuraanbod heeft de school een eigen gezicht in de regio.

De school is hoofdvestiging van CVO ’t Gooi, waarin verder zijn opgenomen De Savornin LohmanHilfertsheem College en College de Opmaat.

Cultuur, missie, visie en kernwaarden

Op het Comenius College zet men zich in om het beste te halen uit zichzelf en uit de ander. Kernwaarden zijn groei, verantwoordelijkheid en respect. Leerlingen, medewerkers en ouders hebben daarin zowel een eigen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, gebaseerd op wederzijds respect en onderling vertrouwen. Leerlingen en medewerkers leren graag, voortdurend en met plezier. Het onderwijs berust op een basis van uitdaging en structuur, met oog voor inspirerende vernieuwingen.
Het programma is uitdagend, de leeromgeving ondersteunend en inspirerend. Ieder kind is uniek, en heeft eigen talenten meegekregen. Leraren houden rekening met verschillen in aanleg, belangstelling en leerstijl. Leerlingen nemen geleidelijk meer verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. De betrokkenheid op elkaar en op het onderwijs is groot. Er heerst een veilige en open sfeer. Des school krijgt van de leerlingen een 9,4 voor veiligheid. Leerlingen krijgen reële kansen om een opleiding te volgen die past bij hun capaciteiten en hun ontwikkeling en hen toerust voor later. In de keuzes die de school maakt, geeft het talent in de brede zin van het woord de ruimte: een breed vakkenaanbod, faciliteiten voor topsporters en veel activiteiten naast de reguliere lessen en keuzemodules. Een leerling op het Comenius College leert op zichzelf reflecteren en wordt goed voorbereid op het diploma, het vervolgonderwijs en een plek in de maatschappij.

Het onderwijs

Het onderwijsaanbod is breed, inspirerend en motiverend zowel binnen de school als buiten de school. Leerlingen die extra uitdagingen aan kunnen kiezen extra vakken, doen mee in het debatteam, volgen masterclasses aan de universiteit of doen vervroegd examen of examen op een hoger niveau in een of meerdere vakken. Naast het reguliere curriculum zijn er verrijkingsmodules, internationale reizen naar Straatsburg, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittanie, musicals, theater, enz.  Elk jaar nemen leerlingen deel aan de Expeditie Comenius waar zij zich belangeloos inzetten voor de samenleving door acties op te zetten voor goede doelen of maatschappelijke stages. De school heeft een langdurig samenwerkingsverband met een scholenproject in India. Afvaardigingen van schoolleiders, leraren, leerlingen en ouders reizen regelmatig naar India om ondersteuning ter plaatse te bieden. Binnen het mentoraat en LOB is grote aandacht voor persoonsontwikkeling, met behulp van de digitale tool Droomloopbaan.

Opleiden van docenten

De begeleiding van startende docenten vindt plaats op drie manieren:

  • algemeen: drie ervaren schoolopleiders
  • vanuit de sector: sectorleider en ervaren docenten
  • vanuit de vaksectie: vaste begeleider en contactpersoon


Website Comenius College


Schoolgids 

Op deze school worden de volgende schoolvakken aangeboden

Nederlands | Engels | Frans | Duits | Spaans | Geschiedenis | Grieks | Aardrijkskunde | Economie | Bedrijfseconomie | Informatica | Wiskunde | Natuurkunde | Scheikunde | Biologie | Natuur, leven, technologie | Kunst: handvaardigheid | Kunst: tekenen | Kunst: muziek | CKV | Lichamelijke opvoeding | Latijn | Levensbeschouwing | Filosofie | Maatschappijleer | Wereldoriëntatie | Maatschappijwetenschappen | Bewegen, sport en maatschappij | Drama | Informatietechnologie en Media | Comenius in Business | Comenius in Science |