Terug naar overzicht Download als PDF

CSG Willem de Zwijger

    Locaties
  • Kamerlingh Onnesdreef 4, 2871 JN | Schoonhoven
    Niveau's
  • vmbo-t, havo, vwo
    Foto's

Kamerlingh Onnesdreef 4 Schoonhoven

Vmbo-t, havo, vwo

“Ruimte voor expressie”

Algemeen

CSG Willem de Zwijger is een streekschool met vmbo-t, havo en vwo in Schoonhoven, het groene hart van Zuid-Holland.  Vanuit onze missie leren wij leerlingen vanuit een christelijke identiteit  actief betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling, die van anderen en de omgeving, zodat zij een volwaardige plek vinden in hun verdere loopbaan en de samenleving. Dit bereiken we in een veilige, passende en uitdagende schoolomgeving.

Kenmerkend voor onze school zijn de sfeer, het onderlinge vertrouwen tussen leerlingen en docenten, de tweejarige brugperiode en het keuzeaanbod  voor de leerlingen. In alle afdelingen is er een breed en gedifferentieerd aanbod met extra vakken zoals LO2, BSM, Cambridge Engels en de Business School.

In aansluiting op onze missie en visie ontwikkelen we het onderwijs verder, zodat leerlingen meer op individuele basis flexibel en maatwerkgericht kunnen leren. Een aantal docenten fungeert hierbij als ontwikkelgroep en kwartiermakers.

Naast het onderwijs geven we leerlingen de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. Een school is namelijk meer dat een plek om te leren. We geven begeleiding door training in sociale vaardigheden of faalangst, maar geven ook de gelegenheid om buiten de les mee te doen in een schoolband of een dansgroep. Maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen wordt ook bevorderd door stages of deelname aan projecten van Eco-schools of Edukans.

Over docentschap 

Onze docenten werken leerlinggericht en weten hun vak op een aanschouwelijke wijze aan te bieden door een gedifferentieerd aanbod in leer- en werkvormen. De implementatie van eigen Chromebooks voor de leerlingen als hulpmiddel draagt hieraan bij.