Terug naar overzicht Download als PDF

Het Odulphuslyceum

    Locaties
  • Noordhoekring 99 | Tilburg
  • Noordhoekring 182 | Tilburg
    Foto's

Havo, atheneum en gymnasium

1500 leerlingen

“Fortis in Fide”

Heeft meerdere trainees opgeleid vanuit de vorige traineeships Eerst de klas en Onderwijstraineeship, die ook op dit moment nog werkzaam zijn op de school.

Algemeen

Het Odulphuslyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school telt op dit moment ca. 1500 leerlingen. Twee derde van de leerlingen haalt een vwo-diploma, een derde een havo-diploma. De gymnasium-afdeling is verreweg de grootste in de regio Tilburg. De havo-afdeling werkt volgens een uniek concept en zit in een apart gebouw.

Geschiedenis

De school bestaat al sinds 25 september 1899. Het is geen traditionele school, maar wel een school met gevoel voor traditie. Het Odulphuslyceum is een school waar voor iedereen veel ruimte is om ideeën en talenten te ontplooien. De wapenspreuk van de school luidt ‘Fortis in Fide’ oftewel ‘sterk in vertrouwen’. Vertrouwen als basis voor alle onderlinge relaties en contacten. Dat betekent dat er veel kan en veel mag binnen de afgesproken en vaak vanzelfsprekende kaders.

Cultuur

Een prima sfeer en een veilige omgeving zijn randvoorwaarden om een zo optimaal mogelijk studieklimaat te creëren. Wie met plezier en zin naar school komt, presteert beter en haalt goede resultaten. De lat ligt hoog. Leerlingen worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Daarbij wordt naar het individu gekeken, waar nodig maatwerk geboden en is de school bereid om onconventionele oplossingen te bedenken.

Missie

Het Odulphuslyceum wil een school zijn waar in een veilige en rijke leeromgeving op een hoog niveau van, met en door elkaar wordt geleerd.

Relatie, vertrouwen, verdieping, verrijking en verantwoordelijkheid zijn sleutelbegrippen. De school gaat uit van een christelijke visie op mens en maatschappij, waarin naast eigen verantwoordelijkheid, zorg voor de mens en zijn omgeving, zien en gezien worden, respect en tolerantie centraal staan.

Het onderwijs

Het Odulphus combineert in het onderwijsprogramma de overdracht van traditionele kennis met de ontwikkeling van eigentijdse, pre-academische vaardigheden. Zo zijn de afgelopen jaren op het Odulphus oa ontwikkeld: het Econasium, modules pre-academische vaardigheden bij de vakken Engels, Nederlands en maatschappijwetenschappen, het vak steam, Gymnasium Plus (een leerlijn voor hoogbegaafde versnellers uit het po) en een geheel eigen havo-concept.

Dit schooljaar buigt het team zich over een herijking van het curriculum in de onderbouw.

Opleiden van docenten

Het Odulphuslyceum is actief lid van de AOST, de academische opleidingsschool Tilburg. Binnen de AOST worden hbo-studenten en academici voorbereid op het van leraar vo. De afgelopen 4 jaar hebben 6 jonge trainees van Eerst de Klas en het OnderwijsTraineeship hun praktijkopleiding op het Odulphuslyceum afgerond.

Een stevig in de school verankerde opleidingsstructuur biedt aankomende docenten een veilige omgeving vol uitdagende mogelijkheden.

Website Odulphuslyceum

Schoolgids 

Op deze school worden de volgende schoolvakken aangeboden:

Nederlands | Engels | Frans | Chinees | Duits | Geschiedenis | Aardrijkskunde | Economie | Bedrijfseconomie | Informatica | Wiskunde A | Wiskunde B | Wiskunde C | Wiskunde D | Natuurkunde | Scheikunde | Biologie | Natuur, leven, technologie | Kunst: beeldend/tekenen | Kunst: muziek | CKV/Kunstgeschiedenis | Lichamelijke opvoeding | Levensbeschouwing | Filosofie | Maatschappijleer | Maatschappijwetenschappen | Steam | Humaniora | Trivium | Kunst | Theater | Big History (in voorbereiding)

Meer informatie

Bezoek hier de website van Odulphus Lyceum.