Merlet College Cuijk

Cuijk

technasium vmbo vwo tweetalig havo

Trainees op deze school

Emma Kustermans
Toon Scheper

Over Merlet College Cuijk

Enjoy the club
quote

Algemeen

Het Merletcollege is een streekschool in een uitgestrekte landelijke regio. De school wilt er zijn voor alle leerlingen in die regio en profileren ons daarom niet met een specifiek onderwijskundig concept, zoals jenaplan- of montessori. Wel profileren zij zich met een breed aanbod, waarin veel te kiezen valt. Zo is er voor vwo: gymnasium, atheneum, technasium en tweetalig onderwijs. Op het niveau van de havo kan eveneens gekozen worden voor technasium. Het mavo-onderwijs kent in de bovenbouw een leerroute die voorbereidt op overstap naar de havo (havo- eXceL) en ondersteunt de weg naar het mbo met een beroepsgericht vak geënt op het intersectorale profiel “Dienstverlening en Producten”. Beroepsgericht vmbo (basis en kader) werkt op alle locaties met laatstgenoemd profiel, waarbij in de keuzeonderdelen aangesloten wordt bij de specifieke belangstelling van een leerling voor bijvoorbeeld techniek en zorg en welzijn, de vervolgmogelijkheden op het mbo en de regionale behoeften van de arbeidsmarkt.

De school beschouwt het als de maatschappelijke opdracht het brede en aantrekkelijke onderwijsaanbod voor de regio die zij bedienen in stand te houden.

Geschiedenis

Het huidige Merletcollege is op 1 augustus 1993 ontstaan uit een fusie van vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Cuijk, Mill en Grave. Door deze fusie ontstond een school voor voortgezet onderwijs met een breed aanbod, van ivbo tot en met atheneum. De naam van deze nieuwe, gefuseerde school werd ‘Merletcollege Land van Cuijk’. Per 1 januari 2000 is deze naam gewijzigd in kortweg ‘Merletcollege’. In 1994 werd een gymnasium aan het onderwijsaanbod toegevoegd. Het Technasium startte in 2006 en sinds 2014 is ook tweetalig onderwijs (TTO) op het Merletcollege te volgen. Het Merletcollege is binnen de regio Land van Cuijk een brede en sterke onderwijsvoorziening van vmbo met en zonder leerwegondersteunend onderwijs tot en met gymnasium.

Missie

‘Leren van en met elkaar, anderen leren begrijpen en de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen’. Vijf kernwaarden die we belangrijk vinden zijn:

Betrokken

Op onze school worden leerlingen gezien en gehoord. We geven ze aandacht en stimuleren ze om resultaten te halen. Zo groeien onze leerlingen en zijn ze betrokken bij hun ontwikkeling om te weten, te kunnen en volwassen te worden. Docenten spelen voor leerlingen hierin een doorslaggevende rol. Onze docenten zijn zichtbaar en merkbaar zich bewust van die rol.

Op maat

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen verder te brengen en die opzet is gebaat bij herkenning, erkenning en benutting van verschillen. Elk mens is immers anders, heeft eigen behoeften, kwaliteiten en vaardigheden. Elk mens ontwikkelt zich anders, leert anders en werkt anders. Onze docenten spelen in op individuele behoeften van onze leerlingen.

Samen

Op onze school leren en werken we samen. Leerlingen leren zo beter en meer, docenten geven hun onderwijs meer rendement en samenwerking tussen leerlingen en docenten ondersteunt het leerklimaat. Met leren en werken ontwikkel je jezelf en lever je een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Samen leven moet je leren: onze school maakt daar werk van.

Uitdagend

Onze school prikkelt leerlingen en docenten om vanuit positieve ervaringen en resultaten gretig te worden naar verdere ontwikkeling. Uitdaging stimuleert om verder te komen, je grenzen te verleggen. De tijd waarin je leeft en de mogelijkheden die er nu zijn, vormen het venster waardoor je naar de toekomst kijkt. Wij zetten de wereld om ons heen in om onze leerlingen een rijke leeromgeving te bieden.

Veilig

Wij bieden voor iedereen op onze school een veilige omgeving, waar respect en vertrouwen verankerd zijn in de dagelijkse omgang met elkaar. Zo levert ons leren en werken de beste en mooiste resultaten op. Om goed te kunnen leren heb je vrijheid nodig. Vrij om jezelf te zijn, vrij om fouten te maken, vrij om vragen te stellen. Vrijheid vraagt om veiligheid.

Het onderwijs

Merletcollege is een prettige school met een goed leerklimaat, waar je bij wilt horen. Verschillen mogen er zijn. Gelijkwaardigheid en deelname voor iedereen staan hoog in het vaandel.

In de eerste twee schooljaren kent het Merlet College dakpanklassen. Leerlingen worden geplaatst in kader/mavo-, mavo/havo- of havo/vwo-klassen. Daarnaast zijn er homogene vmbo-basisklassen en een homogene tweetalige vwo-klas voor leerlingen met specifieke wensen of adviezen. Na deze brugperiode vervolgen leerlingen de opleiding op het niveau dat bij hen past.

Deze school maakt onderdeel uit van een Academische Opleidingsschool, wat inhoudt dat het een samenwerking heeft met andere scholen en lerarenopleidingen in het opleiden van docenten en ook het doen van (praktijk)onderzoek in de school.

Vakken die gegeven worden bij Merlet College Cuijk
NederlandsEngelsDuitsFransSpaansNatuurkundeScheikundeInformaticaBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerFilosofieLevensbeschouwingMuziekMaatschappijwetenschappenWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DKunst: beeldend/tekenenDienstverlening en producten

Merlet College Cuijk in beeld

Contactinformatie van Merlet College Cuijk

Naam Merlet College Cuijk
Email [email protected]
Telefoon (048) 53 36336
Website merletcollege.nl
Adres Keizerin Marialaan 4
Plaats Cuijk
Postcode 5702 NR