Terug naar overzicht Download als PDF

Nuborgh College | Lambert Franckens

    Locaties
  • Lange Wijden 50, 8081 VA | Elburg
    Niveau's
  • havo - vwo
    Foto's

Lange Wijden 50 | Elburg

vmbo, havo, vwo

Algemeen

Het Nuborgh College is een brede scholengemeenschap (vmbo, havo en vwo) bestaande uit drie kleinschalig georganiseerde locaties: Nuborgh College Lambert Franckens en Nuborgh College Oostenlicht in Elburg en Nuborgh College Veluvine in Nunspeet.

Het Nuborgh College Lambert Franckens is een onderdeel van het Nuborgh College: een moderne onderwijsorganisatie. Op onze school kan je terecht voor havo en vwo.

Het Nuborgh College is een protestants-christelijke school. De christelijke identiteit maken we zichtbaar in de omgang met de leerlingen, de inhoud van de lessen, de vorming van de leerlingen, het leefklimaat en in waardevolle gebruiken als: dagopeningen, godsdienstlessen, kerst- en paasvieringen, het organiseren van acties voor goede doelen. De Bijbel is hierbij ons uitgangspunt. Van onze leerlingen verwachten we dat ze de christelijke identiteit respecteren en deelnemen aan bijbehorende activiteiten.

Kernwaarden

Het Lambert Franckens is een schoolgemeenschap voor havo en vwo, waar elke leerling de kans krijgt om zich op eigen wijze te ontwikkelen tot een mens die verantwoordelijkheid neemt en voorbereid is om de samenleving van de toekomst met anderen vorm te geven. Vanuit de Bijbelse waarden dragen we zorg voor onze medemens en de wereld.

Het Nuborgh College Lambert Franckens heeft de volgende kernwaarden:
1. Kwaliteit, deskundig
2. Degelijk, herkenbaar, continuïteit
3. Levendig, bruisend
4. Betrokken: leerling staat centraal
5. Betrouwbaar, loyaal

 

Daarom zeggen we:
Op het Nuborgh College Lambert Franckens kun jij je in een vertrouwde en veilige omgeving volop ontwikkelen. Op onze school vinden we elkaar belangrijk: leerlingen, medewerkers, ouders en onze omgeving. We hebben aandacht voor de ander, proberen die te begrijpen en houden rekening met elkaar. En omdat iedereen verschillend is, valt er heel wat te kiezen en te ontdekken. Samen vormen we een hechte school. Zelfstandigheid vinden we belangrijk, maar je bent er natuurlijk niet alleen. We helpen elkaar. Het Nuborgh College Lambert Franckens: een school met een eigen karakter!

Het onderwijs

De leerlingen helpen om straks een goede vervolgopleiding en plaats in de maatschappij te vinden: daar werkt Het Nuborgh College elke dag aan. Met activerend onderwijs; met onder andere opdrachten die aansluiten op de dagelijkse praktijk. Daardoor kan kennis op een goede manier in het geheugen worden opgeslagen. Hierbij leren leerlingen zowel zelfstandig als samen te werken.

Op het Nuborgh College vinden we het belangrijk dat kennis in samenhang wordt overgedragen. In de les wordt niet alleen gebruik gemaakt van de expertise van de docent en het lesboek, maar ook van andere leerbronnen zoals het internet, de praktijk, de kennis van medeleerlingen, een krant of tijdschrift, de elektronische leeromgeving en een stageplek.

Samen leren en samen ontdekken vanuit een onderzoekende houding: daar geloven wij in. Vragen stellen bij wat je doet, oprecht nieuwsgierig zijn naar het effect van je handelen, kritisch zijn en willen begrijpen waarom iets wel of niet werkt. En dit natuurlijk ook delen met anderen. Zo komen we samen verder!

Website van het Nuborgh College 

Op deze school worden de volgende schoolvakken aangeboden:

Nederlands | Engels | Frans | Duits | Spaans | Geschiedenis | Aardrijkskunde | Economie | Bedrijfseconomie | Informatica | Wiskunde A | Wiskunde B | Wiskunde C | Wiskunde D | Natuurkunde | Scheikunde | Biologie | Natuur, leven, technologie | Kunst: beeldend/tekenen | Kunst: muziek | CKV/Kunstgeschiedenis | Lichamelijke opvoeding | Levensbeschouwing | Filosofie | Maatschappijleer | Maatschappijwetenschappen | Bewegen, sport en maatschappij