Terug naar overzicht Download als PDF

Regius College

    Foto's

Wilhelminalaan 4 | Schagen

Oranjelaan 2 | Schagen

Hofstraat 11 | Schagen

Emmalaan 2 | Schagen

praktijkonderwijs, vmbo-b, vmbo-k, vmbo, havo, vwo

 

Deze school heeft nog geen trainees

 

Het Regius College verzorgt onderwijs voor leerlingen uit Schagen en de omliggende gemeenten en biedt leerlingen een goede opleiding op het niveau dat ze aankunnen en die gericht is op een vervolgopleiding of loopbaan passend bij hun mogelijkheden en wensen. Naast kennis en inzicht willen we de leerlingen toerusten met vaardigheden waardoor ze het geleerde kunnen toepassen en verantwoordelijkheid leren dragen. De leerlingen krijgen ook brede vorming door middel van een keur aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, creatief, sportief en levensbeschouwelijk gebied.

Het begeleiden van de leerling om tot goede schoolresultaten te komen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leerling, de ouders en de school. Het is daarom van belang, dat iedereen (medewerkers, leerlingen, ouders) zicht bewust is van die eigen verantwoordelijkheid.

 

Website van het Regius College

Op deze school worden de volgende schoolvakken aangeboden:

Nederlands | Engels | Frans | Duits | Spaans | Geschiedenis | Aardrijkskunde | Economie | Bedrijfseconomie | Informatica | Wiskunde A | Wiskunde B | Wiskunde C | Natuurkunde | Scheikunde | Biologie | Kunst: beeldend/tekenen | CKV/Kunstgeschiedenis | Filosofie | Maatschappijleer | Maatschappijwetenschappen