Terug naar overzicht Download als PDF

Spinoza 20first

    Locaties
  • Martin Luther Kingpark 1 | Amsterdam
  • Uiterwaardenstraat 60 A | Amsterdam
    Foto's

mavo, havo, vwo

800 leerlingen

De enige weg is de eigen weg

 

Heeft aankomend jaar een trainee.

Algemeen

Een schooljaar op Spinoza20first bestaat uit vijf thema’s, waarin telkens andere (dalton)vaardigheden centraal staan en een bepaalde thematiek de verschillende domeinen en vakken met elkaar verbindt. Binnen de kaders van de wet, de eindtermen van elk vak, hebben we de afgelopen jaren onze vrijheden opgezocht om zoveel mogelijk vakoverstijgend te werken. 

Het is ons doel zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerling en de wereld van morgen waarin onze leerlingen als volwassenen hun weg zullen vinden. Ook bij de reeds ontwikkelde thema’s blijven de brainstormsessies belangrijk om aan te sluiten bij de actualiteit. Daar waar nodig, passen we het onderwijs aan. Dit maakt het onderwijs op Spinoza20first extra dynamisch en contextrijk.

Missie

Spinoza20first bereidt voor op de maatschappij van de toekomst. Met deze missie werken wij aan het beste onderwijs voor onze leerlingen. We hechten veel belang aan vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn, ook voor een vervolgopleiding op het mbo, het hbo of de universiteit. De daltonvaardigheden en 21e-eeuwse vaardigheden zijn de pijlers van ons onderwijs. Daarbij gaat ook om de rol die je nu en in de toekomst hebt in de maatschappij. 

Onderwijs

Als daltonschool doen we een groot beroep op de verantwoordelijkheid van de leerlingen, maar we vinden ook het belangrijk dat zij daarbij goed begeleid worden door hun coaches. Het onderwijs op het Spinoza20first staat voor een zo persoonlijk mogelijk leertraject, waarbij een leerling, samen met de coach, kiest op welk niveau hij of zij werkt en daardoor het maximale leerresultaat kan behalen. 

De onderwijsleerstrategie van het Spinoza20first volgt de methode van Onderzoekend en Ontwerpend Leren: een leerling stelt zelf de onderzoeksvraag op; ontwerpt de manier om oplossingen voor die vraag te zoeken en gaat ook zelf aan de slag om die oplossingen te vinden. Meestal werk je samen met medeleerlingen aan dit soort projecten, begeleid door een van onze experts – zo noemen wij een docent.