Terug naar overzicht Download als PDF

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

    Locaties
  • Kronenburgersingel 269, 6511 AS Nijmegen
    Niveau's
  • gymnasium

Kronenburgersingel 269 Nijmegen

Gymnasium

“Daar kijken ze verder”

 

Algemeen

Kennis, ontplooiing en vriendschap. Onze onderwijsvisie in een notendop. Alles wat we op het Stedelijk Gym doen, is op deze drie pijlers gebouwd. Onze visie op onderwijs ziet u terug in de opzet van de lessen, ons brede onderwijsaanbod, de manier waarop onze docenten lesgeven, de buitenschoolse activiteiten, de leerlingbegeleiding. Kortom, het Stedelijk Gym is een kweekvijver van talent!

 

Website van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Op deze school worden de volgende schoolvakken aangeboden:

Nederlands | Engels | Frans | Duits | Spaans | Geschiedenis | Aardrijkskunde | Economie | Bedrijfseconomie | Informatica | Wiskunde A | Wiskunde B | Wiskunde C | Wiskunde D | Natuurkunde | Scheikunde | Biologie | Kunst: beeldend/tekenen | Kunst: muziek | Filosofie | Maatschappijleer | Maatschappijwetenschappen