Terug naar overzicht Download als PDF

Thomas a Kempis | Het Arentheem College

    Foto's

Thomas a Kempislaan 25 | Arnhem

havo, atheneum, gymnasium +

 

Op deze school werken drie trainees van de groep 2018 (scheikunde, Nederlands en wiskunde). Daarnaast heeft deze school ook ervaring met het opleiden van trainees van de vorige traineeships Eerst De Klas en OnderwijsTraineeship.

Algemeen

Thomas a Kempis is één van de drie scholen die samen het Arentheem College vormen. Het Arentheem College bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs of op werk. En op hun wereldburgerschap. Dat doen ze met goed, eigentijds onderwijs vanuit een algemeen christelijke basis.

De lat ligt hoog op het Arentheem College. Het onderwijs op onze scholen is al van hoog niveau en de komende jaren gaan we nog een stap verder. Daarbij is het leren van onze leerlingen ons uitgangspunt. Ons doel is dat zij eigenaar worden van hun leerproces. Dat ze zelf hun persoonlijke studiedoelen bepalen. En op basis daarvan bewust verdiepende of verbredende programma’s kiezen. De docenten op de school coachen hen daarbij, zodat ze realiseren wat ze zich hebben voorgenomen – en meer dan dat.

Cultuur

Korte lijnen. Dat is een kenmerk van deze school. De organisatie bestaat, naast de leerlingen, uit schoolleiding, docenten en ondersteunend personeel.

Er wordt op het Thomas a Kempis gewerkt met vijf docententeams en met verschillende vaksecties. Een team wordt geleid door een afdelingsleider. Een vaksectie door een sectieleider. In de teams staat de begeleiding van de leerling voorop. Elk team heeft een eigen groep leerlingen onder zich met specifieke wensen en eisen. De meeste teamleden zijn ook mentor. Daardoor kennen de teams ‘hun’ leerlingen erg goed.

De vaksecties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in hun vak. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat het onderwijs in de onderbouw aansluit op de examenprogramma’s in de bovenbouw.

Missie

Leerlingen zo begeleiden, dat zij uitgroeien tot evenwichtige en verantwoordelijke mensen, die goed toegerust zijn om een passende vervolgopleiding te doen en een waardevolle rol in de maatschappij te vervullen. Dat is de essentie voor de school. Hierbij is het van belang dat de leerlingen onderwijs krijgen op een hoog niveau, waarbij zij volop ruimte krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De leerlingen en de medewerkers leren en werken in een veilige en inspirerende omgeving.

Het onderwijs

Op Thomas a Kempis volgt een leerling havo, atheneum of gymnasium+ op een ondernemende manier. De kwaliteit van de lessen is hoog. Er wordt gewerkt met de docenten aan kennis, inzicht en zelfvertrouwen. Binnen de lessen zorgt men voor afwisseling; dan weer krijgt de leerling uitleg, dan weer werkt men samen of in groepjes, krijgen leerlingen praktische opdrachten of juist een interessante stelling om over te discussiëren.

Er zijn brugklassen op deze school. Op Thomas a Kempis zitten leerlingen snel op het juiste niveau. Dat maakt leren spannend. In de onderbouw volgen leerlingen een breed programma waarin ze hun talent ontdekken. In de bovenbouw bepalen ze in welke richting ze verder willen.

De sfeer op onze school is positief: men voelt zich gezien en gekend. Door docenten, maar ook door leerlingen. Het gevoel van veiligheid scoort op de school al jaren boven het landelijk gemiddelde. Dat komt volgens de school doordat er logische regels zijn waaraan iedereen zich houdt.

Leerlingen die hulp kunnen gebruiken bij hun loopbaan krijgen extra begeleiding op maat. Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen excellentieprogramma’s aangeboden. Op het vwo zijn dat: ‘AtheneumXtra’, ‘Thomas Universalis’ en ‘Gymnasium+’. Voor de havo zijn er drie varianten van ondernemend leren: ‘Cultureel Ondernemend Leren’, ‘International Business College’ en ‘HavoExact’.

Streven van Thomas a Kempis is dat ze leerlingen meer willen meegeven dan kennis. Daarom is er veel aandacht voor samenwerken en samenleven. Zo organiseren en bezoeken ze regelmatig voorstellingen en exposities. Nederland is daarbij niet een grens. Er worden contacten gelegd met andere leerlingen over de hele wereld. Ook wordt de mogelijkheid gegeven aan leerlingen om uit te blinken in sport tijdens de landelijke finales van Olympic Moves.

Schoolgids van het Thomas a Kempis |Het Arentheem College 

Schoolgids 

Op deze school worden de volgende schoolvakken aangeboden (onder voorbehoud):

Nederlands | Engels | Frans | Duits | Spaans | Geschiedenis | Aardrijkskunde | Economie | Bedrijfseconomie | Informatica | Wiskunde A | Wiskunde B | Wiskunde C | Wiskunde D | Natuurkunde | Scheikunde | Biologie | Natuur, leven, technologie | Kunst: beeldend/tekenen | Kunst: muziek | CKV/Kunstgeschiedenis | Lichamelijke opvoeding | Levensbeschouwing | Filosofie | Maatschappijleer | Maatschappijwetenschappen | Bewegen, sport en maatschappij