Terug naar overzicht Download als PDF

VAVO Rijnmond College

  Foto's

Posthumalaan 90 | Rotterdam

mavo, havo, vwo

‘Jouw weg naar jouw diploma’

 

Op deze school werken twee trainees van de groep 2018 (Nederlands en Duits).

Algemeen

Het VAVO Rijnmond College is een school voor volwassenen met mavo (vmbo-tl), havo en vwo. Men kan op het VAVO Rijnmond College een certificaat en/of een diploma halen. Er wordt dag- en avondonderwijs aangeboden. Kenmerkend voor het VAVO Rijnmond College is dat leerlingen zowel opleidingen in voltijd (volledig vakkenpakket) als in deeltijd (één of meerdere vakken) kunnen volgen. Er is een breed aanbod aan onderwijstrajecten en er zijn gespecialiseerde docenten werkzaam met veel ervaring in volwassenen- en tweedekansonderwijs. Belangrijke aspecten zijn de goede begeleiding van de leerlingen, de volwassen benadering en de eigen verantwoordelijkheid die de leerlingen krijgen.

Missie

Het is de ambitie van het VAVO Rijnmond College een lerende organisatie te zijn waar wordt geleerd van en met elkaar en ook van andere (VA)VO scholen.

Het VAVO Rijnmond College biedt leerlingen die hun opleiding willen afmaken of die verder willen leren kansen. Dat zijn bijvoorbeeld leerlingen die gezakt zijn, leerlingen die opstromen van mavo (vmbo-tl) naar havo of van havo naar vwo of leerlingen die herprofileren: leerlingen die enkele vakken volgen met het oog op een vervolgstudie.

Op het VAVO Rijnmond College worden leerlingen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces.

Het onderwijs

De doelgroep van het VAVO Rijnmond College bestaat uit leerlingen van verschillende achtergronden. Zowel leerlingen die nog een diploma willen halen als leerlingen die om andere redenen op zoek zijn naar een nieuwe kans, zijn welkom. We kunnen uiteraard niet alle problemen oplossen, maar we kunnen hen wel helpen om zelf de draad weer op te pakken.
Samen zetten wij ons in om leerlingen:

 • voor te bereiden op het examen
 • achterstanden weg te werken
 • zelfstandigheid, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid te vergroten
 • diploma of certificaten te halen
 • te laten doorstromen naar passend vervolgonderwijs

Bij de opleidingen van het VAVO Rijnmond College bieden we een gestructureerde aanpak en een intensieve leerlingbegeleiding. Iedere leerling krijgt een mentor die de studievoortgang en presentie in de gaten houdt. Van onze leerlingen verwachten we een gemotiveerde werkhouding en de vastberaden wil om te slagen.

Wat vinden we belangrijk bij zowel onze leerlingen als onze docenten:

 • Bereidheid tot hard werken
 • Goed communiceren
 • Verantwoordelijkheid nemen en dragen
 • Afspraken maken en nakomen

Opleiden van docenten

We hanteren hoge verwachtingen van leerlingen, maar ook van elkaar. We werken volgens de PDCA-cyclus en formuleren jaarlijks doelen voor de school, het team, secties en voor onszelf. Ook spreken we elkaar aan op de inspanningen om deze doelen te bereiken. De waarden die we als VAVO Rijnmond College hanteren, zijn hierbij leidend.

Website van het VAVO Rijnmond College 

Schoolgids 

Op deze school worden de volgende schoolvakken aangeboden (onder voorbehoud): 

Nederlands | Engels | Frans | Duits | Spaans | Geschiedenis | Aardrijkskunde | Economie | Bedrijfseconomie | Informatica | Wiskunde A | Wiskunde B | Wiskunde C | Wiskunde D | Natuurkunde | Scheikunde | Biologie | Natuur, leven, technologie | Kunst: beeldend/tekenen | Kunst: muziek | CKV/Kunstgeschiedenis | Lichamelijke opvoeding | Levensbeschouwing | Filosofie | Maatschappijleer | Maatschappijwetenschappen | Bewegen, sport en maatschappij