Terug naar overzicht Download als PDF

VAVO Rijnmond college

    Locaties
  • Rotterdam
    Foto's

Wij zijn een school voor volwassenen met mavo (vmbo-tl), havo en vwo (ook wel vavo genoemd). Je kunt je op het VAVO Rijnmond College een certificaat en/of een diploma halen. Er is dag- en avondonderwijs.

Ambitie
Het is onze ambitie het VRC te ontwikkelen naar een lerende organisatie waarin verbeteren de norm is; waarin we leren van elkaar maar ook van andere (va)vo-scholen. We hanteren hoge verwachtingen van leerlingen, maar ook van elkaar, werken volgens de PDCA-cyclus en formuleren jaarlijks doelen voor de school, het team, secties en voor onszelf. Ook spreken we elkaar aan op de
inspanningen om deze doelen te bereiken. De waarden die we als VRC hanteren, zijn hierbij leidend.

We bieden kansen aan leerlingen die hun opleiding willen afmaken of die verder willen leren, bijvoorbeeld:
 Gezakte leerlingen
 Leerlingen die opstromen van mavo (vmbo-tl) naar havo, of van havo naar vwo
 Leerlingen die herprofileren: leerlingen die enkele vakken volgen met het oog op een vervolgstudie

Op onze school worden leerlingen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces.

Bezoek ook de Facebookpagina van het Vavo Rijnmond College.