Terug naar overzicht Download als PDF

VAVO Rijnmond College

    Locaties
  • Posthumalaan 90 | Rotterdam
    Foto's

mavo, havo, vwo

‘Jouw weg naar jouw diploma’

 

Op deze school werken trainees uit verschillende jaren.

Algemeen

Het VAVO Rijnmond College telt circa 1450 leerlingen en biedt dag- en avondonderwijs voor de eindexamenjaren van mavo (vmbo-tl), havo en vwo. Kenmerkend voor het VAVO Rijnmond College is het brede aanbod aan onderwijstrajecten waarin leerlingen zowel opleidingen in voltijd (volledig vakkenpakket) als in deeltijd (één of meerdere vakken) kunnen volgen.

De leerlingen zijn over het algemeen jongvolwassenen (vanaf 17 jaar) die op het reguliere voortgezet onderwijs zijn gezakt voor hun examen, zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen, of willen doorstromen naar een hoger niveau.

 

Missie

De missie van het VAVO Rijnmond College is het bieden van uitdagend examenonderwijs. Dit doen ze door leerlingen met een eigen leerroute een realistische kans te geven om een nieuwe stap te zetten in hun onderwijscarrière, door te helpen om hun zelfvertrouwen te versterken en door een bijdrage te leveren aan leven lang ontwikkelen .

Daarnaast is het de ambitie om een lerende organisatie te zijn waar dagelijks wordt geleerd van en met elkaar én ons netwerk van onderwijsinstellingen.

Het onderwijs

Het onderwijs op het VAVO Rijnmond College wordt steeds meer afgestemd op de didactische behoeften van de leerlingen. Zo werken ze in 2021-2022 naast fysiek onderwijs het concept ‘Flipping the classroom’ voor de verschillende opleidingen verder uit. Kernwoorden hierbij zijn structuur (mavo 4), modeling (havo X ), autonomie (havo 5) en eigenaarschap (vwo).

Ook bieden ze leerlingen binnen elke opleiding uitgebreide begeleiding. Zo hebben leerlingen een mentor die de studievoortgang en presentie in de gaten houdt en die samen met de leerlingbegeleiders net het beetje extra aandacht kan bieden dat soms nodig is. Hierbij vinden ze het waarderend perspectief erg belangrijk, want ze geloven dat een focus op sterke punten en talenten bijdraagt aan zelfvertrouwen, succeservaringen, motivatie en inspiratie. Een mooi recent initiatief in dit kader is het Lab of Life, een facultatieve training, verzorgt door een van onze trainees, waarin leerlingen aan de slag gaan met onder meer intrinsieke motivatie, mentale energie en het verlagen van (school)stress.