Terug naar overzicht Download als PDF

VAVO Rijnmond college

    Locaties
  • Posthumalaan 90, 3072 AG | Rotterdam
    Niveau's
  • mavo, havo en vwo voor volwassenen (VAVO)
    Foto's

In het kort

Wij zijn een school voor volwassenen met mavo (vmbo-tl), havo en vwo (ook wel VAVO genoemd). Je kunt op het VAVO Rijnmond College een certificaat en/of een diploma halen. Er is dag- en avondonderwijs.

Het is onze ambitie het VAVO Rijnmond College te ontwikkelen naar een lerende organisatie waarin verbeteren de norm is; waarin we leren van elkaar maar ook van andere (VA)VO scholen.

We bieden kansen aan leerlingen die hun opleiding willen afmaken of die verder willen leren, bijvoorbeeld:
 Gezakte leerlingen
 Leerlingen die opstromen van mavo (vmbo-tl) naar havo, of van havo naar vwo
 Leerlingen die herprofileren: leerlingen die enkele vakken volgen met het oog op een vervolgstudie

Op onze school worden leerlingen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces.

Wat zoeken zij in docenten?

We hanteren hoge verwachtingen van leerlingen, maar ook van elkaar. We werken volgens de PDCA-cyclus en formuleren jaarlijks doelen voor de school, het team, secties en voor onszelf. Ook spreken we elkaar aan op de inspanningen om deze doelen te bereiken. De waarden die we als VAVO Rijnmond College hanteren, zijn hierbij leidend.

Meer informatie

Bezoek ook de website van het VAVO Rijnmond College.