Terug naar overzicht Download als PDF

Zwijsen College

    Locaties
  • Prins Willem Alexander Sportpark 15 | Veghel
    Foto's

havo, vwo, vwo+

1420 leerlingen

‘Zoveel talenten, zoveel Zwijsen’

 

Heeft uit verschillende jaren trainees op school werken.

Algemeen

Onderwijs op maat betekent zorgvuldig nagaan welke instructie en verwerking elke leerling nodig heeft om zijn/haar leerdoelen te bereiken. Daarom bieden de leraren op het Zwijsen College niet aan iedere leerling dezelfde opdrachten aan. De digitale ondersteuning via Google Classroom biedt de leraar het overzicht per individuele leerling om te zien welke begeleiding nodig is. Daarnaast is er afwisseling van leren uit een boek en leren op de computer en krijgen leerlingen direct feedback op gemaakte opdrachten. De leerlingen ervaren deze werkwijze als afwisselend en motiverend.

 

Als school met een focus op de bètavakken timmert het Zwijsen College behoorlijk aan de weg met een doorlopende leerlijn robotica (de FIRST-competitie), waarbij leerlingen in groepsverband leren door te doen. Daarnaast maken ze in de onderbouw jongens én meisjes enthousiast voor de natuurprofielen door ze in projectvorm kennis te laten maken met de 7 werelden van techniek bij het vak bèta. Daarbij zoekt onze school voor havo en vwo waar mogelijk de samenwerking met het lokale bedrijfsleven om een rijke leeromgeving te creëren. Leerlingen waarderen dit en ervaren hoe de geleerde theorie in de praktijk toegepast kan worden. Het komend jaar zal op de derde verdieping van onze school een leerlab komen waar projectmatig gewerkt kan worden en robots, natuurkundige opstellingen en proeven onderzocht én ontworpen kunnen worden. Dat is leren door doen in optima forma!

 

Meer dan een derde van de vwo-leerlingen volgt één of meer (of alle) vakken op een hoger niveau. Daarmee is Fast Lane vwo verankerd in het denken over en het begeleiden van onze leerlingen op maat. Belangrijk vinden we de focus op wat leerlingen wél kunnen en waar ze goed in zijn. We bieden een flexibeler lesrooster, waarbij leerlingen meer te kiezen hebben en dat recht doet aan leerlingen die extra bijles en oefeningen nodig hebben of juist tijd hebben voor nuttige en leuke keuzecursussen.

Missie

Mission statement:

 

’t Zwijsen gelooft in jou.

In je talent, in wie je bent.

Met zoveel unieke jonge mensen

is geen pad hetzelfde.

Daarom denk je op het Zwijsen College

mee over je eigen leerroute, die je zelf

mee uitstippelt.

Verbreden? Verdiepen? Versnellen?

Als alles kan, kun je alles.

Het onderwijs

We creëren een geborgen omgeving, waarin leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en willen ontwikkelen.

We kennen onze leerlingen door goed naar hen te kijken en te luisteren. We gaan een oprechte relatie aan met leerlingen en we willen weten wat ze kunnen. De keuzes binnen ons onderwijsprogramma, o.a. met ons bèta-profiel, sluiten aan bij de huidige generatie leerlingen en de ontwikkelingen in een veranderende maatschappij. We kiezen voor de Zwijsen-invulling van onderwijs op maat waarbij we inzetten op tempo- en niveaudifferentiatie. We zoeken waar dat passend is de samenwerking met de omgeving waardoor het onderwijs betekenisvol wordt. De focus op een gezonde leefstijl is o.a. zichtbaar door een inrichting van het buitenterrein die activeert én door het plan leerlingen meer te laten bewegen tijdens de vaklessen. Burgerschapsvorming heeft een meer prominente plek in het curriculum met speciale aandacht voor internationalisering.