Terug naar overzicht Download als PDF

Wateringse Veld College

    Locaties
  • Missouri 1, 2548 HT | Den Haag
    Niveau's
  • mavo - (tweetalig) havo - (tweetalig) vwo
    Foto's

Missouri 1 Den Haag

mavo – (tweetalig) havo – (tweetalig) vwo

“Ontdek hoe ver jij kunt komen”

 

Algemeen

Op het Wateringse Veld College werken de leerlingen in domeinen. Een domein is een grote studieruimte waar de leerlingen zelfstandig werken aan opdrachten, samen of individueel. Naast deze leerdomeinen zijn er ook leslokalen waar de leerlingen instructie krijgen van de vakdocenten.

De leerlingen ontwikkelen vaardigheden, zoals plannen, samenwerken en zelfstandig werken. Aan de hand van studiewijzers werken de leerlingen aan hun opdrachten in het domein onder begeleiding van de vakdocent. De docent biedt tijdens werken in het domein hulp aan kleine groepjes en aan individuele leerlingen. Elke leerling leert te werken op zijn of haar eigen manier en leert keuzes te maken. De vakdocent ziet erop toe dat de opdrachten binnen de gestelde termijn op de juiste wijze worden uitgevoerd.

Het Wateringse Veld College (WVC) wil passend en inspirerend antwoord geven op een veranderende samenleving. Het domeinonderwijs biedt ruimte voor die verandering: leren is interactie. Zelfstandig en samenwerkend leren is daarom een inspirerende ontdekkingstocht waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de leerling een logisch gevolg is.

Het WVC is een school waarin de structuur de leerling volgt. Onze school is er voor leerlingen die op school gestimuleerd en begeleid willen worden in hun ontwikkeling. Op het WVC werken docenten die gewend zijn om te denken in persoonlijke leerdoelen en leerpaden van leerlingen. Ze werken daarbij vanuit het motto van het WVC: Ontdek hoe ver jij kunt komen.

Over docentschap

Bij alles wat we ondernemen werken we vanuit onze kernwaarden: geestdrift, zorgzaam, vooruitstrevend, intuïtie, eenvoud. Door deze kernwaarden centraal te stellen in ons denken en handelen, scheppen we een omgeving die prikkelt en enthousiasmeert. We vinden het daarvoor essentieel om de muren van onze vakdisciplines te slechten. Het team creëert daarvoor de voorwaarden en beseft tegelijkertijd dat werken vanuit de kernwaarden zowel kansen als verplichtingen inhoudt.

In alles wat we doen staat de dialoog centraal – tussen leerlingen en teamleden, tussen leerlingen onderling, tussen teamleden onderling, en natuurlijk ook met ouders en alle andere betrokkenen. Ouders zien we als partners; zij zijn het allerbelangrijkst voor de ontwikkeling van hun kinderen.  In de communicatie met ouders en leerlingen vinden wij aanknopingspunten voor  de ontwikkeling van de leerling.

Ons hele team is en blijft betrokken. Dat voeden we door veel mogelijkheden aan te bieden voor de persoonlijke, vakinhoudelijke en didactische ontwikkeling. Daarvoor hebben we onder meer de WVC Akademie opgericht en het is ook de reden dat we in kleine onderwijsteams willen werken.

Verder hebben we veel aandacht voor persoonlijk leiderschap, zowel van onze leerlingen als onze medewerkers. We dagen leerlingen uit om de regie te nemen in hun ontwikkeling, om zelf keuzes te maken vanuit hun belangstelling. Ook de leden van ons team stimuleren we om leiding te nemen over hun ontwikkeling. Dat houdt iedereen scherp en het betekent dat er voortdurend vooruitgang is.

Website van het Wateringse Veld college 

Op deze school worden de volgende schoolvakken aangeboden (onder voorbehoud):

Nederlands | Engels | Frans | Duits | Spaans | Geschiedenis | Aardrijkskunde | Economie | Bedrijfseconomie | Informatica | Wiskunde A | Wiskunde B | Wiskunde C | Wiskunde D | Natuurkunde | Scheikunde | Biologie | Kunst: beeldend/tekenen | Kunst: muziek | Filosofie | Maatschappijleer | Maatschappijwetenschappen