Terug naar overzicht Download als PDF

Annemarie Bijloos | Trainee 2019

Als filosofiedocent wil ik mijn leerlingen de ruimte te geven om te vragen, hardop te denken, met elkaar in gesprek te gaan, en van elkaar te leren
Schoolvak(ken): Filosofie

Joke Smit College

Wijsbegeerte; PhD in toegepaste Ethiek

“Hier ga ik!”

Ik ben altijd nieuwsgierig geweest en me van alles afgevraagd. Leren is mijn grote liefde. Cicero zei dat als je wilt leren, je les moet geven; dus hier ga ik!

Op school was filosofie mijn leukste vak en dat ben ik dan ook gaan studeren. In de afgelopen tien jaar deed ik een bachelor Wijsbegeerte en een master Toegepaste Ethiek in Nederland, en promoveerde ik in Zuid-Afrika op de vraag hoe we moreel verantwoordelijk kunnen zijn voor risicovolle handelingen. Tijdens mijn studie werkte ik als bijlesdocent, scriptiebegeleider en yogadocent, en maakte zo verschillende leerprocessen van anderen mee. Daarnaast dook ik in de wereld van oosterse filosofieën, meditatie en yoga, en om hierover ervaringskennis op te doen verbleef ik een aantal maanden in India en Sri Lanka.

Ik vind het een enorm voorrecht dat ik op het Joke Smit College aan de slag kan als Trainee in Onderwijs. Dat ik voor de klas mag staan om samen met leerlingen te filosoferen is een droom die werkelijkheid wordt! Ik vind het dan ook superspannend, want soms vraag ik me af wat ik iemand nou kan leren. Maar dan denk ik aan wat Socrates, een van de vaders van de westerse filosofie, zei: je kunt niemand iets leren, iemand alleen laten nadenken.

“Leven lang leren”

Sowieso is dat iets wat ik graag wil gaan veranderen in het onderwijs: het idee van leren als pure kennisoverdracht en informatieconsumptie, en de hiërarchische verhouding tussen leraar en leerling. Leren is zoveel meer dan dat (en minder saai!): leergierigheid is een levenshouding. De Franse filosoof Michel Onfray zei: “Alle kinderen zijn filosofen, slechts enkelen blijven het.”

Dat is mijn missie: me te ontwikkelen tot een docent die de liefde voor leren en (zelf)reflectie warm houdt en aanwakkert bij leerlingen, en die zich door leerlingen laat inspireren in haar eigen, levenslange leerproces. Als Trainee in onderwijs hoop ik hier de komende twee jaar stappen in te zetten!

P.S.: Nee! Ik realiseer me dat ik drie blanke, Europese mannen heb geciteerd. Ik hoop meer verbreding en inclusiviteit in het filosofiecurriculum te brengen.