Terug naar overzicht Download als PDF

Christa van Rijn | Trainee 2020

Als docent wil ik met mijn leerlingen de wereld steeds weer herontdekken; waar kennis en ervaring continue met elkaar in gesprek staan en tot nieuwe inzichten leiden.
Schoolvak(ken): CKV/Kunstgeschiedenis

Edith Stein College

Theaterwetenschap; Applied Theatre: Drama in Educational, Community and Social Contexts

“Kunst is voor en door iedereen”

In de zomer van 2019 heb ik meegewerkt aan een opera voorstelling waar een grote groep kinderen bij betrokken was, zowel op het toneel als in het orkest. De visie van de voorstelling was: laat de kinderen genieten van de creatieve vrijheid, laat ze ervaren dat het leven ook heel speels kan zijn. Ook als docent CKV/kunstgeschiedenis wil ik leerlingen graag laten zien dat kunst voor en door iedereen is, ongeacht leeftijd, etniciteit of economische achtergrond. Te vaak nog wordt kunst met de hoofdletter ‘K’ gepresenteerd, maar zo ingewikkeld en serieus hoeft het helemaal niet te zijn. Kunst is ten alle tijden vooral een dialoog tussen mensen, die ons bovendien in staat stelt om de wereld vanuit andere perspectieven te benaderen.

“Hoe staat kunst in verbinding met wat er buiten de schoolmuren gebeurt?”

Tijdens het traineeship wil ik gaan kijken hoe CKV vakoverstijgend kan worden ingezet, om zo de zichtbaarheid van de relevantie van kunst te vergroten. Daarin zijn de meest belangrijke spelers de leerlingen zelf: hoe ziet hun leefwereld eruit en wat is daarin de rol van kunst? Wat is kunst überhaupt voor ze? En hoe staat dat in verbinding met wat er buiten de schoolmuren gebeurt? Deze vragen wil ik ook doortrekken naar het lesgeven zelf: hoe zorg je ervoor dat de methode die je hanteert daadwerkelijk uitnodigt tot dialoog?

Het belangrijkste doel voor mij is om een omgeving te creëren waarin leerlingen zich vrij voelen om te ontdekken waar hun interesses liggen, waar zij een passie voor hebben of waar ze simpelweg blij van worden. Ook als dat buiten CKV ligt!