Terug naar overzicht Download als PDF

Eva Nobbe | Trainee 2021

Ik wil van leerlingen over maatschappelijke thema’s leren en andersom.
Schoolvak(ken): Maatschappijleer

het Deltion Sprint Lyceum

Bachelor Culturele en Maatschappelijke Vorming (Social Work); Master Social Work and Welfare Studies

“Ik wil samen met de leerlingen onderzoeken wat leren nu echt inhoudt”

Wat me aanspreekt bij Trainees in onderwijs is vanuit de praktijk bezig zijn met onderwijsvernieuwing. Ik wil onderzoeken wat leren buiten de muren van het klaslokaal kan betekenen. Wat is leren nu precies? En waar doe je dat? Door leerlingen mee te nemen naar plekken, instellingen en initiatieven kunnen ze zelf ervaren hoe onze samenleving werkt.

“Leerlingen kritisch en vanuit meerdere oogpunten laten kijken naar de wereld om hen heen”

Daarnaast wil ik mijn ervaring met actief burgerschap gebruiken in de lessen maatschappijleer. Voor mijn masterscriptie deed ik in Brussel etnografisch onderzoek naar een burgerbeweging die uit solidariteit hulp biedt aan transmigranten. Ook ben ik betrokken geweest bij een wijkcoöperatie in Rotterdam waar actieve bewoners samen met lokale initiatieven aan wijkvernieuwing werken. Ik wil leerlingen kritisch en vanuit meerdere oogpunten laten kijken naar de wereld om hen heen. En ik wil het er met ze over hebben hoe zij daar zelf invloed op kunnen uitoefenen. Het onderwijs is wat mij betreft de beste plek om mensen een gevoel van eigenwaarde en maatschappelijke betrokkenheid mee te geven.