Terug naar overzicht Download als PDF

Janieke Koning | Trainee 2020

Als enthousiaste en onderzoekende trainee hoop ik mij veelzijdig te kunnen ontwikkelen binnen het onderwijs en te ontdekken waar ik mijn steentje kan bijdragen.
Schoolvak(ken): Engels

Revius Lyceum

Engelse Taal en Cultuur; Letterkunde

“Ontdekking, ontwikkeling en grensverlegging”

In het grootste deel van mijn bachelor en zeker tijdens mijn beide masters heb ik mij met veel plezier verdiept in jeugdliteratuur en -cultuur, voornamelijk door te onderzoeken hoe jeugdliteratuur en de maatschappij met elkaar verbonden zijn, hoe ze elkaar beïnvloeden, en welke lessen we hieruit kunnen trekken. Ontdekking, ontwikkeling en grensverlegging staan centraal. Dit zijn onderwerpen die zowel leerlingen als docenten kunnen stimuleren om het verband te leggen tussen hun belevingswereld en de maatschappij waarin ze leven. Zo heb ik voor één van mijn masterscripties onderzoek gedaan naar gender en verhaalconstructie in young adult hervertellingen van Belle en het Beest. Ik ging voornamelijk in op de maatschappelijke impact van film, literatuur, en genderconstructies in culturele representaties voor jongeren, en hoe jongeren hierop reageren en er gebruik van kunnen maken.

“Kritisch, creatief en verbonden”

De aankomende twee jaar wil ik deze kennis en achtergrond in jeugdliteratuur en -cultuur toepassen en verder ontwikkelen. Ik kijk ernaar uit kritisch, creatief en verbonden bezig te zijn met jongeren en hun persoonlijke en talige ontwikkeling en met lesgeven en onderwijsvernieuwing. Daarnaast hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen bij de invulling van het schoolvak Engels en de rol van jeugdliteratuur daarbinnen om zo een betere aansluiting te vinden bij de belevingswereld van leerlingen.