alumnus

Janneke Schellekens

Jaargang 2019
Spaans

Traineeschool

Opleidingen

  1. Degree Bachelor Spaanse Taal & Cultuur
    Bachelor Universiteit Utrecht
  2. Degree Erasmus Mundus MA Crossways in Cultural Narratives
    Master 3 universiteiten, gecoördineerd door Université de Perpignan

Over Janneke Schellekens

“Creativiteit, enthousiasme en motivatie”

Naast brede vakkennis breng ik een grote portie motivatie en enthousiasme voor mijn vak en voor het werken met jongeren mee. Ik kan me goed verplaatsen in wat de leerlingen nodig hebben en het gaat mij natuurlijk af om een positief contact met hen op te bouwen. In mijn werk als docent op een tweetalige basisschool in Madrid had ik er veel plezier in onderwerpen aan te bieden op een manier die scholieren met verschillende leerwijzen aanspreekt. Het creatieve aspect van het docent-zijn past heel goed bij mij.

De traineegroep van 2019 bestaat uit jonge, open en ambitieuze mensen die er klaar voor zijn om een sleutelrol te spelen bij de brede vorming van de nieuwe generatie jongeren. Door veel van de trainees van dit jaar werden grenzen verleggen en risico’s nemen (dus ook: fouten durven maken) genoemd als belangrijke leerdoelen. We gaan elkaar erbij helpen om verder te komen in onze ontwikkeling als docent, en als persoon.

“Verbindingen leggen”

Als Trainee in onderwijs wil ik er graag aan bijdragen de wereld binnen en buiten de school met elkaar te verbinden. Het uitdenken en – liefst samen met gemotiveerde collega’s of leerlingen – uitvoeren van projecten is iets waar ik veel plezier aan beleef. In de vier jaar dat ik in het buitenland heb gewoond, heb ik veel meegemaakt en gezien van verschillende maatschappijen, politieke systemen en culturen. Interculturele communicatie en wereldburgerschap zijn zo een tweede natuur geworden, en ik hoop die waarden een plaats te kunnen geven binnen de school waar ik werk.

Project van Janneke Schellekens


Diversity Day - identiteit, diversiteit en dialoog op de internationale school

Dit project bestaat uit een lessenserie en een workshopdag met de titel "Diversity Day". Het doel is dat leerlingen zich meer bewust worden van de eigen identiteit.

Naar projectpagina