alumnus

Jolanda Prins

Jaargang 2019
Biologie

Traineeschool

Opleidingen

  1. Degree Biomedische Wetenschappen
    Bachelor Universiteit Utrecht
  2. Degree Neuroscience and Cognition
    Master Universiteit Utrecht

Over Jolanda Prins

“Kennis en ervaring over dragen”

Ik heb zin om met een hele diverse groep enthousiaste trainees dit traject in te gaan en elkaar te stimuleren in onze persoonlijke ontwikkeling tot goede docenten. Ik zie er ook naar uit om meer te leren over de onderwijswereld en alles wat daar speelt. Ik heb werkervaring op heel diverse plekken: als promovendus en postdoc in de gedragsbiologie, als beleidsmedewerker op het ministerie van VWS en als adviseur in de medisch-specialistische richtlijnontwikkeling. Ik zie er naar uit om met een frisse, open blik de overstap te maken naar het onderwijs en mijn kennis en ervaring over te dragen aan leerlingen.

“iets kunnen betekenen”

Biologie is een prachtig vak, maar tegelijkertijd denk ik graag vakoverstijgend na en zal ik de verbinding zoeken met andere vakken. Ik vind het belangrijk om onderwijs in de context aan te bieden, waarom is wat leerlingen moeten leren relevant en hoe sluit dat aan bij de actualiteit? Hoe kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot burgers die betrokken zijn bij de maatschappij waarin ze leven? Ik hoop dat leerlingen in mijn klas de mogelijkheid krijgen om zelfvertrouwen te ontwikkelen en te ontdekken wie ze zelf zijn en willen zijn en wat ze kunnen betekenen voor elkaar en de mensen om hen heen. Een veilige sfeer in de klas is daarbij onmisbaar. Ik hoop dat ik die veilige sfeer weet te creëren en te behouden.

Project van Jolanda Prins


Verhogen van Motivatie voor het vak Technologisch Design

In dit project is onder andere gekeken op welke manier de autonome motivatie van leerlingen voor een vak als Technologisch Design verhoogd kan worden en hoe docenten het vak Technologisch Design ervaren.

Naar projectpagina