alumnus

Jorrit Hillebrand

Jaargang 2018
Scheikunde

Traineeschool

Opleidingen

  1. Degree Scheikunde
    Bachelor Rijksuniversiteit Groningen
  2. Degree Chemistry
    Master Rijksuniversiteit Groningen

Over Jorrit Hillebrand

“Onderwijs uitdagender en interessanter maken”

We hebben al een mooie en leuke start gehad met deze groep en ik kijk er naar uit samen met de anderen mij te verdiepen in nieuwe manieren van lesgeven en het onderwijs uitdagender, interessanter te maken met nieuwe ideeën. Ik wil de tijd nemen voor uitleg en waar het nodig is extra en op verschillende manieren uitleggen. Het overdragen van mijn vakkennis is mijn grootste motivatie om het onderwijs in te gaan en leerlingen enthousiast maken voor het vak scheikunde en alle raakvlakken (met andere vakken) die daarbij komen kijken.

“Raakvlakken uitdiepen”

Scheikunde heeft veel raakvlakken met de andere beta-vakken. Ik wil hierin kansen benutten om (samen met de collega’s) zoveel mogelijk van deze raakvlakken uit te diepen en vakoverstijgend bezig te gaan. Daarnaast wil ik graag zorgen voor een goede aansluiting op het hoger onderwijs en de lesstof relevant maken door er veel voorbeelden uit de praktijk bij te halen.

Project van Jorrit Hillebrand


Betere (multi en interdisciplinaire) samenwerking binnen BINASK vakken door overlap in kaart te brengen

In dit project zijn deze raakvlakken in kaart gebracht voor de BINASK vakken (biologie, natuurkunde, scheikunde) in de doorlopende leerlijn in de bovenbouw door middel van het PTA.

Naar projectpagina