alumnus

Lieke Brakkee

Jaargang 2018
Nederlands

Traineeschool

Opleidingen

  1. Degree Nederlandse taal en cultuur
    Bachelor Universiteit Utrecht
  2. Degree Neerlandistiek
    Master Universiteit Utrecht

Over Lieke Brakkee

“Onderwijspraktijk”

Ik kijk ernaar uit om in dit traineeship allerlei verschillende kanten van het onderwijs te leren kennen: de onderwijspraktijk zelf, partners binnen het veld en alle ontwikkelingen die daarin gaande zijn. Vanuit mijn studie Nederlands raakte ik geïnteresseerd in beleidsmatige vragen rondom taalonderwijs en van daaruit ook in de onderwijspraktijk. Ik denk er graag over na hoe het onderwijs goed ingericht kan worden en verheug me erop de onderwijspraktijk nu ook zelf van dichtbij te leren kennen.

“Verschillende werelden met elkaar verbinden”

Naast een bevlogen en inspirerende docent Nederlands hoop ik iemand te worden die onderwijs en maatschappij dicht bij elkaar brengt. Ik hoop verder te kunnen gaan dan de dagelijkse onderwijspraktijk en na te denken over spannende vernieuwingen.

Ik vind het interessant om vraagstukken van meerdere kanten te bekijken en verschillende werelden met elkaar te verbinden. In mijn scriptie over meertaligheid op school onderzocht ik bijvoorbeeld het raakvlak van onderzoek, beleid en praktijk. Ik merkte dat dat niet vaak gebeurt, terwijl het interessante en leerzame resultaten oplevert. Daarna werkte ik aan een onderzoeksproject waarbij taalkundige kennis over meertaligheid wordt omgezet in bruikbare informatie voor leerkrachten in het NT2-onderwijs. Ook in dit traineeship zou ik eraan willen bijdragen dat onderzoek en beleid beter aansluiten bij de onderwijspraktijk.

Project van Lieke Brakkee


De paradox van zelfstandigheid

In dit project zijn we aan de slag gegaan met een vraag vanuit de school: Hoe kunnen we de vaklessen in gymnasium-onderbouw beter laten aansluiten bij de gymnasiumleerlingen?

Naar projectpagina