alumnus

Lieke Lovink

Jaargang 2020
MaatschappijleerMaatschappijwetenschappen

Traineeschool

Opleidingen

  1. Degree Humanistiek
    Bachelor Universiteit voor Humanistiek
  2. Degree Humanistiek
    Master Universiteit voor Humanistiek

Over Lieke Lovink

“Ik neem mijn brede ervaring graag mee het onderwijs in”

Als humanisticus heb ik veel interesse voor de mens en maatschappij en houd ik mij graag bezig met thema’s als zingeving en humanisering.

Tijdens mijn studie heb ik de focus gelegd op jongeren en identiteitsontwikkeling. O.a. door een onderzoek naar studiekeuzestress onder middelbare scholieren & een stage als trainer/coach in het middelbaar onderwijs. Ik verzorgde trainingen en individuele coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (Wie ben ik, wat kan ik & wat wil ik?) en verbinding binnen klassen.
De afgelopen twee jaar heb ik gewerkt als junior adviseur bij een kenniscentrum voor de langdurende zorg. In deze functie zette ik mij vooral in voor het mentale welbevinden van jonge mantelzorgers in de middelbare school leeftijd. Voor dit Europese project hield ik mij bezig met het begeleiden en vormgeven van bijeenkomsten waar in co-creatie met Nederlandse jonge mantelzorgers en professionals een training en mobiele app zijn ontwikkeld. Deze ervaringen neem ik graag mee het onderwijs in.

“Ik wil leerlingen stimuleren te ontdekken wie ze zijn”

Als trainee kijk ik er naar uit mij te ontwikkelen als docent maatschappijleer. Naast de theoretische en vakinhoudelijke kennis, vind ik het belangrijk op school aandacht te hebben voor ervaringskennis en persoonlijke ontwikkeling. Ik wil leerlingen stimuleren om (binnen en buiten de les) te ontdekken wie zij zijn, wat zij belangrijk vinden en wat zij kunnen & willen bijdragen in de maatschappij. Enkele eigenschappen van mij die ik hier graag voor inzet: Ik ben betrokken, betrouwbaar, creatief en ik straal rust en vertrouwen uit.

Op termijn hoop ik mij binnen het onderwijs ook nog verder te ontwikkelen. Naast docent zie ik mijzelf mogelijk als vertrouwenspersoon, zorgcoördinator of decaan. Ik zie het als een mooie uitdaging om als Trainee in onderwijs een stevige basis als docent te leggen en daarnaast ook mijn eigen professionaliteit te onderzoeken en verder vorm te geven.

Project van Lieke Lovink


Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

In mijn project heb ik mij gericht op het creëren van ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van leerlingen in de vorm van The Lab of Life Training.

Naar projectpagina