Terug naar overzicht Download als PDF

Mathijs de Groot | Trainee 2020

Deel in wat je weet, blijf nieuwsgierig naar wat je niet weet.
Schoolvak(ken): Nederlands

Zwijsen College

Moderne letterkunde; Journalistiek & Nieuwe Media

“Taal kan ontregelen, emotioneren, overtuigen”

De liefde voor de Nederlandse taal. Die voel ik volop. Niet in de laatste plaats om wat taal allemaal kan: ontregelen, emotioneren, overtuigen. Ik ondervond het tijdens mijn bachelorstudie Moderne letterkunde, en later tijdens een master Journalistiek.

Door voor de klas te staan zou ik deze passie kunnen combineren met een andere grote liefde: contact, van mens tot mens. Liefst is dat contact inhoudelijk en met een glimlach. Er is een zekere intensiteit, je weet elkaar uit te dagen en na verloop van tijd ben je door elkaar tot inzichten gekomen. Veel echter dan het contact tussen kind en docent bestaat er volgens mij dan ook niet.

“Journalistiek kan een verrijking zijn voor het schoolvak Nederlands”

Ik wil kunnen delen in mijn passie voor taal, omdat ik geloof dat mijn ervaring anderen vooruit kan helpen. Uit dat laatste haal ik een wezenlijke voldoening. Dat heb ik in de jaren waarin ik bijles gaf meer dan eens ervaren. Anderen vertrouwen geven en tot een inzicht laten komen is kostbaar. Extra plezier – en uitdaging – haal ik daarbij uit de ongeremde eerlijkheid van pubers.

In mijn werk als (schrijvend) journalist ben was dagelijks bezig met taal. Het laten ontstaan van een woordenwereld die zo goed mogelijk recht doet aan de realiteit, maar óók als een lekker verhaal leest – dat blijft een spannend en uitdagend proces. Ik geloof dat journalistiek (of non-fictie) een verrijking kan zijn voor het schoolvak Nederlands, omdat het meer eist dan alleen technische schrijfvaardigheden. Een mooie openingszin vergt creativiteit. Woorden kiezen vergt een kritische geest. Ondertussen houd je je blik gericht op mens en maatschappij, en leer je over hoe die wereld zich tot taal verhoudt – een vaardigheid waar je de rest van je leven profijt van hebt.