alumnus

Tim Schipper

Jaargang 2019
Geschiedenis

Traineeschool

Opleidingen

  1. Degree Geschiedenis
    Bachelor Erasmus Universiteit Rotterdam
  2. Degree Maatschappijgeschiedenis
    Master Erasmus Universiteit Rotterdam

Over Tim Schipper

“Uiteenlopende wereldbeelden samenbrengen”

Als historicus in opleiding leerde ik de geschiedenis vanuit diverse wetenschapsgebieden te benaderen. Ik wil de stof ook aan mijn leerlingen aanbieden vanuit verschillende disciplines, bijvoorbeeld vanuit de antropologie, sociologie, economie en politicologie, en een bijdrage leveren aan vakoverstijgende projecten. Ik wil niet alleen aansluiting zoeken bij de traditionele sociale wetenschappen, maar waar mogelijk, ook bij het domein van de natuurwetenschappen.

Daarnaast wil ik mijn leerlingen kennis laten maken met verschillende perspectieven op de geschiedenis. Tijdens mijn jarenlange verblijf in China heb ik mijzelf het wereldburgerschap aangemeten. Ik wil met mijn sterke internationale oriëntatie een verbindende rol vervullen tussen de leerlingen met uiteenlopende wereldbeelden in de multiculturele klassen op mijn Rotterdamse school.

“Structuur en effectiviteit”

Het belangrijkste doel waarmee leerlingen naar het VAVO Rijnmond College komen is hun diploma halen. In de korte beschikbare tijd wil ik als docent de stof heel gestructureerd aanbieden om het denken over de geschiedenis van de leerlingen te organiseren en ordenen. In China heb ik veel geleerd over toetsvoorbereiding en ik wil die kennis de komende jaren inzetten en nog verder doorontwikkelen om mijn leerlingen een zo groot mogelijke slagingskans te geven.

Ik zie er daarom naar uit om door deze groep van getalenteerde trainees en onderwijsprofessionals blijvend geïnspireerd te raken. Ik hoop veel van het traineeship te leren en via mijn ontwikkelopdracht een bijdrage te kunnen leveren aan de effectiviteit van het onderwijs.

Project van Tim Schipper


To app or not to app

Door de gratis app die ik ontwikkel kunnen leerlingen gestructureerd en op een speelse wijze de Kenmerkende Aspecten van geschiedenis zich eigen maken.

Naar projectpagina