Terug naar overzicht Download als PDF

Tim Schipper | Trainee 2019

Als bevlogen historicus en wereldburger heb ik de ambitie om mijn leerlingen gestructureerd te laten nadenken over mens en maatschappij en hen goed voor te bereiden op hun examen
Schoolvak(ken): Geschiedenis

VAVO Rijnmond College

Geschiedenis; Internationale betrekkingen

“Uiteenlopende wereldbeelden samenbrengen”

Als historicus in opleiding leerde ik de geschiedenis vanuit diverse wetenschapsgebieden te benaderen. Ik wil de stof ook aan mijn leerlingen aanbieden vanuit verschillende disciplines, bijvoorbeeld vanuit de antropologie, sociologie, economie en politicologie, en een bijdrage leveren aan vakoverstijgende projecten. Ik wil niet alleen aansluiting zoeken bij de traditionele sociale wetenschappen, maar waar mogelijk, ook bij het domein van de natuurwetenschappen.

Daarnaast wil ik mijn leerlingen kennis laten maken met verschillende perspectieven op de geschiedenis. Tijdens mijn jarenlange verblijf in China heb ik mijzelf het wereldburgerschap aangemeten. Ik wil met mijn sterke internationale ori├źntatie een verbindende rol vervullen tussen de leerlingen met uiteenlopende wereldbeelden in de multiculturele klassen op mijn Rotterdamse school.

“Structuur en effectiviteit”

Het belangrijkste doel waarmee leerlingen naar het VAVO Rijnmond College komen is hun diploma halen. In de korte beschikbare tijd wil ik als docent de stof heel gestructureerd aanbieden om het denken over de geschiedenis van de leerlingen te organiseren en ordenen. In China heb ik veel geleerd over toetsvoorbereiding en ik wil die kennis de komende jaren inzetten en nog verder doorontwikkelen om mijn leerlingen een zo groot mogelijke slagingskans te geven.

Ik zie er daarom naar uit om door deze groep van getalenteerde trainees en onderwijsprofessionals blijvend geïnspireerd te raken. Ik hoop veel van het traineeship te leren en via mijn ontwikkelopdracht een bijdrage te kunnen leveren aan de effectiviteit van het onderwijs.