alumnus

Toon Scheper

Jaargang 2019
Aardrijkskunde

Traineeschool

Opleidingen

  1. Degree Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning
    Bachelor Wageningen University
  2. Degree Management & Economics (MME)
    Master Wageningen University

Over Toon Scheper

“Verbanden met andere vakken en leerdoelen bestuderen.”

Ik kijk het meest uit naar de reacties en de antwoorden van de leerlingen wanneer nieuwe methodiek gehanteerd wordt en de leerlingen getest worden op zelfreflectie en handelingsvermogen bij het ontdekken en uitvoeren van nieuwe opdrachten. Aardrijkskunde is geen opzichzelfstaand vak. Het is onlosmakelijk verbonden met alle andere vakken binnen de school, maar toch wel het meest met Economie.
Als agrarisch econoom en ruimtelijk planner zie ik andere en nieuwe spanningsvelden in de naaste omgeving die goed past in de wereld van Aardrijkskunde en zie
verbanden met andere vakken en leerdoelen die het bestuderen waard zijn. Het analyseren en bediscussiëren van deze nieuwe actuele spanningsvelden vanuit verschillende perspectieven houdt het vak interessant en zorgt voor vernieuwde groepsdynamieken binnen de klas en leeromgeving en leert de leerlingen andere competenties en vaardigheden dat ze gewend zijn.
Het traineeship biedt mij de mogelijkheid om al
deze nieuwe facetten, die nog niet goed in de gemiddelde school opgenomen zijn, te ontplooien, ontdekken en toe te passen met collega’s, studiegenoten, vakgenoten binnen het traineeship en de school waaraan ik verbonden ben.

“Zo goed mogelijk nieuwe skills inpassen binnen een veranderd onderwijssysteem en door samen ontdekken werken aan een band met leerlingen.”

Mijn uitdaging voor het onderwijs wordt het zo goed mogelijk inpassen van nieuwe didactische, presentatie, ontwerp en uitvoering skills binnen een veranderend onderwijssysteem waarin niet de docent en de methode centraal staan, maar de nieuwsgierigheid van de leerling centraal staat en wordt beproefd via meerdere kanalen. Meester worden in het aanbieden en presenteren van de leerstof via meerdere kanalen en verschillende perspectieven is een enorme uitdaging.
Zowel het zelf uitpluizen van deze didactiek in samenspraak, overleg en samenwerking met collega’s en het inpassen van deze didactiek binnen én buiten de schoolomgeving is waarvoor ik mij wil inzetten en aan bij wil dragen. Iedere leerling en docent is uniek en het ondervinden en sturen van deze identiteit, zowel op persoonlijk en professioneel vlak is het leukst aan het lesgeven.
Samen ontdekken hoe een leerling zich kan gedragen in een groepsdynamiek en daarin de leerling kan sturen tot het verbeteren van zijn gedrag in een omgeving geeft veel voldoening en creëert een speciale band tussen jou en de leerling.

Project van Toon Scheper


Profielwerkstukbegeleiding gestroomlijnd

Ik ging aan de slag met het gebrek aan congruentie over hoe de begeleiding van een PWS moest gaan en hoe er gezamenlijk beoordeeld moest worden.

Naar projectpagina