Het programma

De wereld in beweging

De wereld is altijd in beweging. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zoals digitalisering, informatisering en globalisering volgen elkaar in hoog tempo op en veranderen de samenleving en de arbeidsmarkt ingrijpend. Zo speelt social media een steeds grotere rol in onze communicatie, voeren robots en computers een belangrijk deel van onze taken uit en komen we door onze open economie met steeds meer verschillende perspectieven en leefwijzen in aanraking.
Ook actuele vraagstukken zoals terrorismebestrijding, privacywetgeving, mondialisering en klimaatverandering hebben een grensoverschrijdend karakter. Van werkende mensen wordt gevraagd dat zij vaardigheden in huis hebben die die dynamiek van de snel veranderende wereld matchen. Zo moeten ze een internationale oriëntatie hebben, sociaal en digitaal competent zijn, discipline overstijgend kunnen werken, openstaan voor bij- en omscholing en zo flexibel zijn dat ze moeiteloos de laatste trends volgen of deze zelf zetten.

Dat roept vragen op over de inrichting van het huidige onderwijs: op welke manier moeten deze ‘21ste-eeuwse vaardigheden’ een plek krijgen in het curriculum? Passen bestaande onderwijsprogramma’s en -methoden nog wel bij de wijze waarop we vandaag de dag het beste werken en leren? Welke rol is weggelegd voor technologische innovaties zoals ipads en chromebooks, games, virtual reality en kunstmatige intelligentie in de ontwikkeling van nieuwe lesmaterialen? Welke kennis, competenties en waarden willen we leerlingen meegeven om hen voor te bereiden voor de maatschappij van morgen? Ofwel: wat willen we dat onze leerlingen in de toekomst kennen en kunnen? Wij nodigen je uit om samen na te denken over het onderwijs van de toekomst.

Het onderwijs van nu = het onderwijs van de toekomst

Onderwijs gaat over welke waarden, kennis en vaardigheden deze generatie wil meegeven aan de volgende generatie. Trainees in onderwijs wil bewust investeren in het onderwijs van nu, want alleen dan kan het de benodigde beweging richting de toekomst gaan maken. We willen leerlingen de juiste bagage en tools meegeven zodat zij succesvol hun eigen weg kunnen vinden in een globaliserende en dynamische wereld. Ons inspannen om hen te laten opgroeien in een harmonieuze en rechtvaardige omgeving en hen tegelijkertijd leren om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheden te nemen. En daar hebben we jou voor nodig.

 

Nieuwe generatie docenten

Het onderwijs is gebaat bij verschillende docenten, met diverse achtergronden, kwaliteiten en expertises. Jouw persoonlijke (werk-)ervaring, achtergrond en visie verrijken de docentenkamer, sectie, school en regio, net zoals jouw collega’s unieke verhalen dat doen. Door samen te werken met andere (onderwijs)professionals kunnen we die diversiteit optimaal inzetten.

Meld je daarom aan voor Trainees in onderwijs als je verder wilt en kunt kijken dan je eigen vakgebied en school. Onze trainees zijn docenten die de spannende uitdaging aan willen gaan om hun leerlingen voor te bereiden op de veranderende informatiemaatschappij, en zich daarom gezamenlijk inspannen om de wereld binnen en buiten de school te verbinden.

Onze Missie

De missie van Trainees in onderwijs is om door een nieuwe doelgroep voor het onderwijs te winnen en het perspectief van het docentschap te verbeteren, het onderwijs te verrijken.

Met het traineeship komen academici met de potentie en de ambitie om voortdurend te willen blijven werken aan zichzelf het onderwijs in. Deze trainees hebben als doel om verbinding te leggen op het niveau van de klas, de school, de omgeving van school of op het niveau van beleid. Zij opereren daarmee op snijvlakken en verbinden werelden. Deze toekomstige onderwijsprofessionals tonen leiderschap, treden naar buiten, werken samen en zien kansen.

Zij creëren een beweging van mensen die kennisdeling en samen leren vanzelfsprekend maken en daarmee een open leercultuur uitdragen. Zo laten we iedereen in Nederland groeien.

Heb jij het in je en durf je de uitdaging aan om de docent van de toekomst te worden?

Waarom dit traineeship?

Trainees in onderwijs verrijkt het onderwijs met jonge, talentvolle mensen die de potentie en ambitie hebben om voortdurend zichzelf en het onderwijs te blijven ontwikkelen. Tijdens hun traineeship gaan ze op zoek naar innovatieve manieren om binnen- en buitenschools leren in het onderwijssysteem te integreren. Zo leiden we een nieuwe generatie onderwijsprofessionals op die in staat is om werelden te verbinden en maatschappelijke impact te realiseren.

Onze trainees zijn docenten die:

  • Een onderzoekende houdingondernemende inslag en leidinggevende potentieel hebben;
  • Naar buiten tredensamenwerken en kansen zowel zien als zelf realiseren;
  • Een open leercultuur uitdragen en zo een beweging creëren waarin kennisdeling en samen leren vanzelfsprekend is.

 

Ondernemend onderwijzen

Met behulp van een betaald traject op maat haal je binnen twee jaar:

– Een volledig vergoede eerstegraads lesbevoegdheid.
– Doe je waardevolle werkervaring op in de klas als docent.
– Zet je projecten op in de richting van leiderschap, ondernemerschap, ontwerp en/of onderzoek die een positieve impact hebben op jezelf, het onderwijs en de maatschappij.

Kies je eigen weg met onze tools

Het traineeship bestaat uit een geïntegreerd programma waarbij je de universitaire lerarenopleiding volgt, je opgedane kennis en ervaringen direct toepast in jouw eigen klassen op school en een verbredings- en verdiepingsprogramma volgt. Door direct voor de klas te staan, doe je veel leservaring op en leer je samen met je medetrainees én je collega’s op school de basis voor het lesgeven. In het verbredings- en verdiepingsprogramma ga je aan de slag met onderwijsontwikkeling waarbij jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Je leert:

  • Projecten op te zetten, te organiseren en uit te voeren;
  • Hoe je gebruik kunt maken van het netwerk van Trainees in onderwijs;
  • Hoe je mensen kunt verbinden om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het onderwijs in en om de school.

Het traineeship is flexibel opgezet en adaptief van aard:

  • We zoeken altijd naar een optimale aansluiting tussen het onderwijsprogramma en je persoonlijke ontwikkeling.
  • Jouw eigen drijfveren vormen een belangrijke basis voor de inrichting van het programma.
  • De intensieve begeleiding door coaches, opleiders, trainers en mentoren helpt je om het beste uit jezelf te halen.
Meer informatie over het programma vind je in het basisboek.
Alles wat met Trainees in onderwijs te maken heeft staat daar uitgebreid beschreven.
Benieuwd naar ervaringen van trainees?
Kijk dan eens bij actualiteiten.

Het traineeship samengevat

Een hechte groep trainees met wie je je strubbelingen en successen kunt delen. Vanaf de introductieperiode tot je verdere, individuele carrière kun je op elkaar terugvallen en je samen inspannen voor goed en vernieuwend onderwijs.

De mogelijkheid om een persoonlijk verbredings- en verdiepingsprogramma vorm te geven. In de periode van het traineeship ga je aan de slag met een project dat is gebaseerd op jouw voorkeur en de opdracht vanuit de school waar je werkzaam bent.

Direct een betaalde baan in het voortgezet onderwijs, waarbij je gelijk zelfstandig voor de klas staat en veel ruimte krijgt voor ontwikkeling van jezelf en het onderwijs.

Een universitaire opleiding tot docent in jouw vakgebied én een verbreding- en verdiepingsprogramma, beiden volledig betaald vanuit het programma.

Een breed netwerk van gedreven academici, (non-)profitorganisaties en bedrijven en een grote diversiteit aan scholen.

Ondersteuning en begeleiding bij jouw persoonlijke ontwikkeling als docent én als uitvoerder van projecten in het onderwijs en de wereld daaromheen.

Kortom, een uitstekende start voor een carrière
als onderwijsprofessional met
direct een breed netwerk op zak.

 

Onze partners en betrokkenen