Veelgestelde vragen

Toelatingseisen & aanmelden

Je kan je aanmelden van 1 januari 2019 t/m 3 februari 2019 (23.59 uur). Als je de selectie en matching positief doorloopt, start je het traineeship na de zomervakantie 2019.

Tijdens de introductieperiode van het traineeship (periode mei t/m augustus) wordt een start gemaakt met de voorbereidingen op het lesgeven. Je kunt alvast enkele colleges volgen, begeleiders ontmoeten, meelopen op nieuwe school en kennismaken met je traineegroep. Ook geven we je voorbeelden van activiteiten die je kunt ondernemen. De meeste activiteiten zijn flexibel in te plannen op basis van jou agenda. Deze activiteiten zijn facultatief, maar omdat ze je goed voorbereiden op het lesgeven en de start van het traineeship adviseren we je hier gebruik van te maken. Enkele activiteiten vinden op vaste data plaats, denk aan een kick-off van enkele achtereenvolgende dagen.

De eis omtrent een afgeronde  universitaire master of PhD  is gesteld omdat dit een vereiste is om te mogen starten met een universitaire lerarenopleiding en een eerstegraads lesbevoegdheid te halen. Als je hier niet aan voldoet, is instroom bij een universitaire lerarenopleiding niet mogelijk.

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

 

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs kan les worden gegeven aan:

  • alle klassen van de havo en het vwo;
  • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;
  • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

De opleiding tot eerstegraads docent kan gevolgd worden aan een hogeschool of universiteit. De opleiding is vooral gericht op het lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.

 

Tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Als je een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs bezit, kan les worden gegeven aan:

  • de eerste 3 klassen van de havo en het vwo;
  • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;
  • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Deze onderwijsbevoegdheid kan worden behaald door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool.

 

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/welke-onderwijsbevoegdheden-zijn-er.html

De eis om inhoudelijke aansluiting bij één van de schoolvakken is gesteld omdat dit samenhangt met instroom bij een universitaire lerarenopleiding. Als je genoten vooropleiding niet voldoende aansluit bij één van de schoolvakken is instroom bij een lerarenopleiding niet mogelijk.

Helaas kunnen wij als programmaorganisatie geen informatie geven over jouw toelaatbaarheid tot de lerarenopleiding. De beoordeling van de vereiste vakinhoudelijke achtergrond voor toelating tot de lerarenopleiding en het traineeship wordt uitgevoerd door de selectiecommissie, waarin onder andere afgevaardigden van de universitaire lerarenopleidingen zitting hebben. Simpel gezegd toetsen zij je inhoudelijke kennis door je cijferlijsten te raadplegen en in te schatten of je al dan niet toelaatbaar bent voor de lerarenopleiding in een bepaald schoolvak. Zij kijken op jouw cijferlijsten naar alle vakken die je hebt gevolgd en de studiepunten (ECTS) die je hierin hebt behaald.

Om je een indicatie te geven van de afweging die de selectiecommissie maakt, kun je vrijblijvend contact op met een universitaire lerarenopleiding. Je definitieve toelaatbaarheid tot het programma wordt bepaald tijdens je aanmelding voor het traineeship. Goed om te weten is dat de commissie voor het traineeship mogelijk ruimer naar de toelaatbaarheid kijkt, dan wanneer je jezelf voor een reguliere opleiding zou aanmelden.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk hier een exceptie voor te maken. Dit doen we alleen als jij kan aantonen dat je over de kwaliteiten en ambities beschikt die bij het deelnemersprofiel passen. Geef in je cv en motivatie aan waarom jij alsnog een geschikte kandidaat voor het traineeship zou zijn en geef daarbij praktijkvoorbeelden van relevante activiteiten en/of kwaliteiten.

De afstudeerdatum is vastgesteld omdat kandidaten over voldoende recente vakkennis moeten beschikken om toegelaten te worden tot de lerarenopleiding en les te kunnen geven in het opgegeven schoolvak.

Ja, voor promovendi geldt de eis dat je maximaal 7 jaar geleden je PhD hebt behaald of deze hebt afgerond op 1 september 2019.

Ja, mits je uiterlijk 1 september 2019 een bewijs kan overleggen van de universiteit dat je aan alle eisen hebt voldaan en jouw masterdiploma is aangevraagd. Om in te kunnen stromen in de universitaire lerarenopleiding moet je een master op zak hebben richting het schoolvak waarvoor je toegelaten bent.

Wanneer je nog staat ingeschreven als masterstudent ten tijde van je aanmelding, dan ontvangen we graag een overzicht van je voorlopige cijferlijst voor je master en een overzicht van de vakken die nog moet afronden om je diploma te behalen.

Een vakdeficiëntie is een inhoudelijke achterstand tussen een vooropleiding en de lerarenopleiding in een schoolvak. Niet elke universitaire studie sluit naadloos aan op de lerarenopleiding en in sommige gevallen zal er extra gestudeerd moeten worden om bepaalde onderwerpen te behandelen. Dit noemen we een vakdeficiëntie.

Dit is afhankelijk van de omvang van de vakdeficiëntie. Tijdens het traineeship heb je twee jaar de tijd om deze deficiëntie weg te werken. De selectiecommissie, waar afgevaardigden van de universitaire lerarenopleidingen in zitten, bepaalt uiteindelijk bij aanmelding voor het traineeship of je aan de toelatingseisen voldoet.

Voor het cijfergemiddelde controleren we het gewogen gemiddelde van je masterdiploma. We gaan hierbij uit van het gewogen cijfergemiddelde dat op je diploma en/of cijferlijsten staat. Dit wordt vaak aangeduid als Grade Point Average (GPA). Wanneer het niet mogelijk is om een diploma of cijferlijst aan te leveren waar dit gewogen cijfergemiddelde of GPA op staat: vermenigvuldig per vak op je masterdiploma het behaalde cijfer voor dat vak met het bijbehorende aantal ECTS. Tel alles bij elkaar op en deel dan door het totaal aantal behaalde ECTS voor je masterdiploma.

Als je een buitenlandse diploma hebt en in Nederland wilt lesgeven, dan kun je bij DUO een erkenning van uw buitenlandse opleiding aanvragen en daarmee vrijblijvend contact op met een universitaire lerarenopleiding om een indicatie te krijgen van de afwegingen die de selectiecommissie maakt.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/welke-onderwijsbevoegdheden-zijn-er

In de brief lezen wij graag over jouw drijfveren en kwaliteiten om docent te worden en waarom je specifiek voor dit traineeship kiest. Dit houdt onder andere in een heldere motivatie waarom je succesvol zouden zijn direct voor de klas als docent waarom je op het gebied van onderwijsontwikkeling en innovatie iets extra’s kan toevoegen binnen het traineeship en voor de school. We lezen graag dat jij concreet kan maken waarom jij aan het beschreven traineeprofiel voldoet.

Het traineeprogramma

Als trainee treed je bij aanvang van het traineeship in dienst bij de school en ontvang je een marktconform salaris. Je wordt betaald voor 0,8 fte. Dit betreft de drie dagen waarin je op school aanwezig bent en het verbredingsprogramma op de vrijdagen. Lees hier meer over arbeidsvoorwaarden en salaris in het voortgezet onderwijs.

Het traineeship kost de trainee vooral tijd en inzet. Binnen het traineeship ontvang je voor de baan op school een marktconform salaris. Daarnaast worden de universitaire lerarenopleiding en de intensieve begeleiding, trainingen en verbredingsprogramma volledig vergoed. Wel betaalt de trainee de gemaakte reiskosten (voor de lerarenopleiding en het extra verdiepings- en trainingsaanbod) en indien van toepassing studieboeken voor de lerarenopleiding.

Wanneer je de universitaire lerarenopleiding afrond krijg je een bekwaamheidsverklaring en ben je bevoegd om les te geven in het schoolvak waarin je de opleiding gevolgd hebt. De bekwaamheidsverklaring is geen masterdiploma, maar staat gelijk aan een eerstegraads lesbevoegdheid.

 

Vanuit Trainees in onderwijs ontvang je na het succesvol doorlopen van het gehele programma een certificaat dat  ook geldt als bewijs van deelname.

Nee, als trainee sta je niet als student maar als zij-instromer ingeschreven bij de universitaire lerarenopleiding.  Het traineeship maakt gebruik van deze subsidie, waardoor trainees niet regulier worden ingeschreven als student aan een universiteit.

Het traineeship is een tweejarig programma, dat flexibel vorm te geven is. Dit betekent dat een werkweek per jaar en per trainee kan verschillen. In de basis is er op maandag ruimte voor de Universitaire lerarenopleiding en op vrijdag voor verdieping en persoonlijke ontwikkeling. Totdat je de Universitaire lerarenopleiding hebt afgerond, ben je maximaal drie dagen in de week op school om les te geven. Voor het traineeship en de scholen die deelnemen is het belangrijk dat er afspraken worden gemaakt over het maximaal aantal uren dat je lesgeeft in die dagen. Op die manier blijft er voldoende tijd over voor de verdieping en persoonlijke ontwikkeling in het programma en de ontwikkelopdracht die je zult uitvoeren.

Wanneer je deelneemt aan het traineeship ben je hier fulltime mee bezig. De verschillende onderdelen van het traineeship maken het onmogelijk het traineeship parttime te volgen.

In het traineeship ga je aan de slag met een ontwikkelopdracht. Dit gebeurt op basis van jouw drijfveren en in afstemming met de school waar je werkzaam bent. Samen met de verschillende onderdelen uit het traineeship vormt dit een intensief fulltime programma. De verschillende onderdelen uit het programma maken het onmogelijk het programma parttime te volgen. Het is echter mogelijk dat uit de ontwikkelopdracht (of uit andere programmaonderdelen) voortvloeit dat je, naast het fulltime traineeship, een activiteit gaat opstarten die bij jouw drijfveren past. Bijvoorbeeld waarmee je bij het afronden van je traineeship mogelijk (parttime) verder wil. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de voorbereiding voor een PhD of het opzetten van een onderneming.

Na de definitieve match met de school wordt gekeken aan welke universiteit je de opleiding zal volgen. Dit wordt bepaald aan de hand van bestaande samenwerkingsverbanden tussen de opleiding en de school. Vaak werken scholen samen met opleidingen binnen of dichtbij hun eigen regio. Op dit moment werken we samen met drie partneruniversiteiten; de Radboud Docenten Academie in Nijmegen, de lerarenopleiding van de VU in Amsterdam en het ICLON in Leiden. De trainees volgen hun opleiding aan een van deze universiteiten.

 

Als er vraag is naar de vakken: Informatica, Spaans, Chinees, Hebreeuws, Arabisch, Italiaans, Russisch overwegen we hiervoor ook samen te werken met andere lerarenopleidingen.

Je kunt in het formulier maximaal twee schoolvakken aangeven waarvoor je (eventueel) denkt toelaatbaar te zijn en waarvoor je het traineeship zou willen volgen. Na je aanmelding gaan de universitaire lerarenopleidingen toetsen voor welke vakken je toelaatbaar bent en/of wellicht nog vakdeficiënties moet bijwerken. Wanneer je voor twee schoolvakken toelaatbaar bent, kun je (evt in overleg met de school waar je gaat werken) kiezen voor welk vak je je bevoegdheid gaat halen als onderdeel van het traineeship en zou je zelfs op termijn een tweede bevoegdheid kunnen halen.

Tijdens de introductieperiode van het traineeship (periode mei t/m augustus) wordt een start gemaakt met de voorbereidingen op het lesgeven. Je kunt alvast enkele colleges volgen, begeleiders ontmoeten, meelopen op nieuwe school en kennismaken met je traineegroep. Ook geven we je voorbeelden van activiteiten die je kunt ondernemen. De meeste activiteiten zijn flexibel in te plannen op basis van jou agenda. Deze activiteiten zijn facultatief, maar omdat ze je goed voorbereiden op het lesgeven en de start van het traineeship adviseren we je hier gebruik van te maken. Enkele activiteiten vinden op vaste data plaats, denk aan een kick-off van enkele achtereenvolgende dagen.

Overig

Er worden regelmatig ervaringen gedeeld door trainees in blogs of andere vormen, je vindt zo bijvoorbeeld bij onze actualiteiten. Als je onze social media kanalen volgt dan kom je geregeld posts tegen van trainees, oud-trainees of andere betrokkenen bij het programma.

Staat jouw vraag hier niet tussen?

Kijk dan bij contact

Onze partners