Nieuws

09/05/2019

Nieuwe trainees in aantocht

We zitten volop in de matchingsperiode: de periode waarin kandidaat-trainees en scholen met elkaar in gesprek gaan om de match tussen beide partijen te bevestigen. Eerder leerden zij elkaar al kennen tijdens de matchingsbijeenkomst. Een spannende tijd dus, waarin we hopen op positieve resultaten.

Voorbereiding is key

Om een vliegende start te maken aan het traineeship worden de aankomende trainees vanaf nu al voorbereid op het traineeship en het lesgeven middels een introductieperiode. Denk hierbij aan het ontmoeten van begeleiders, het meelopen op de nieuwe school en kennismaken met de traineegroep. Facultatieve activiteiten die de trainees veelal in samenspraak met de school organiseren.

Leren en plezier

Daarnaast bestaat de introductieperiode uit een aantal activiteiten die we voor de hele traineegroep organiseren en op vaste data plaatsvinden. Zo is er de startdag van het traineeprogramma waarin elkaar leren kennen en gezelligheid vooropstaat, en de starttraining ‘lesgeven’ die verzorgd wordt door de universitaire lerarenopleidingen. Deze tweedaagse training wordt feestelijk afgesloten met de felicitatiebijeenkomst. Hiervoor zijn alle betrokkenen – trainers, ontwerpers, opleiders, oud-trainees – en betrokken organisaties – scholen, universiteiten, ministerie OCW, VO-Raad – van het traineeship uitgenodigd om kennis te maken met de nieuwe traineegroep en hen te feliciteren met hun aanstelling. Tegelijkertijd is dit het moment om ook de huidige traineegroep in het zonnetje te zetten, want zij hebben dan hun eerste jaar afgerond.

Van start

Vlak voor de trainees beginnen aan het traineeship vindt in augustus de voorbereidingsweek plaats. In deze week leren trainees o.a. hun mede-trainees en trainers uitgebreid kennen, zetten zij de eerste stappen in het ontwerpen en voorbereiden van hun lessen samen met (oud-)trainees en bereiden zij zich voor op de start als groep en als persoon in het traineeprogramma.

Wij zien ontzettend uit naar de nieuwe traineegroep en kunnen niet wachten om hen te begeleiden naar en in het traineeship!