Partnerschap

Waarom zijn partners nodig?

Samenwerking met onze partners is een essentieel onderdeel van de identiteit van Trainees in onderwijs en onze visie, missie en uitgangspunten zijn dan ook in dialoog met onze partners ontstaan. We bundelen samen onze krachten om het onderwijs te innoveren en te verrijken met een nieuwe en diverse groep jonge trainees. We zijn altijd op zoek naar professionals met nieuwe, eigenwijze ideeën die ons netwerk willen komen versterken.

Onze partners zijn onder andere:

  • scholen voor voortgezet onderwijs;
  • universitaire lerarenopleidingen;
  • maatschappelijke organisaties en bedrijven.

De scholen voor voortgezet onderwijs zijn belangrijke partners van Trainees in onderwijs: ze vervullen een sleutelrol in het traineeprogramma en zijn de werkgever van de trainee waar hij of zij een aanstelling krijgt.

Op de school leert de trainee veel van en over het docentschap in de praktijk. Hij of zij wordt daarbij goed begeleid op school, zowel individueel als met zijn mede-trainees en andere nieuwe collega’s. Daarbij werken de scholen op hun beurt weer samen met de lerarenopleidingen bij het opleiden van de docent. Sommige doen dit binnen regionale samenwerkingsverbanden die (academische) opleidingsscholen worden genoemd.

Interesse om partenschool te worden?


Met de lerarenopleidingen wordt in het traineeship samengewerkt om de trainees op te leiden tot eerstegraads docent met bijbehorende eerstegraads bevoegdheid. Samenwerking vanuit de school, vanuit het verbredings- en verdiepingsprogramma in het traineeship en vanuit de organisatie van Trainees in onderwijs, om zo de verschillende opleidingsonderdelen zo goed mogelijk te kunnen integreren.

Momenteel werkt Trainees in onderwijs met vijf partner-universitaire lerarenopleidingen (ICLON Leiden, Lerarenopleiding Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Docenten Academie Nijmegen, Lerarenopleiding Universiteit Utrecht en Eindhoven School of Education). Op termijn is de intentie deze samenwerking uit te breiden naar samenwerking met alle universitaire lerarenopleidingen in Nederland.


Bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen op verschillende manieren partner zijn in het programma. Zo kan er worden samengewerkt binnen het traineeprogramma middels projecten en kunnen bedrijven Trainees in onderwijs sponsoren in geld of in natura (denk hierbij aan het uitbesteden van expertise, ruimtes en/of middelen).

Voor bedrijven kan het een belangrijke meerwaarde zijn om in contact te komen met de groep van jonge onderwijsprofessionals, en met hen ook leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ze kunnen Trainees in onderwijs steunen vanuit hun MVO-beleid, maar we kunnen ook samenwerken door projecten op de grenzen van onderwijs en het bedrijfsleven op te zetten. Hierbij kan gedacht worden aan onderwijsmateriaal over duurzaamheid, interdisciplinaire denktanks over een maatschappelijk vraagstuk of de uitwisseling van ervaringen van medewerkers en trainees (een medewerker uit het bedrijf die ervaring opdoet in het onderwijs, en een trainee die een kijkje neemt in het bedrijf).

Meer informatie over partnerschap vind je in
het basisboek.
Alles
 wat met Trainees in onderwijs te maken heeft staat daar uitgebreid beschreven.

Partner worden?

Lever een bijdrage aan het programma of bied plek aan trainees.

Neem contact op voor de mogelijkheden