Terug naar overzicht Download als PDF

Zuyderzee Lyceum

    Locaties
  • Professor ter Veenstraat 5 | Emmeloord
    Foto's

mavo, havo, vwo

Het ZLE heeft ca.1050 leerlingen in drie gebouwen:

  • Het Junior; leerlingen klas 1 t/m 3 havo en vw0
  • Het Senior; leerlingen 4 mavo, havo 4,5 en vwo 4,5,6
  • X- tuur: zelfsturend onderwijs in opbouw klas 1 t/m 4 mavo, havo en vwo.

“‘Samen maken wij de school voor en van de leerlingen”

Algemeen

Het Zuyderzee Lyceum is een openbare school met een ontmoetingskarakter. Er is ruimte voor de beleving van de eigen geloofs- en levensovertuiging. Vanuit die identiteit bevordert het Zuyderzee Lyceum een cultuur die zich kenmerkt door respect van leerlingen, personeel en ouders voor elkaar. We streven ernaar modern onderwijs te geven, dat wil zeggen onderwijs dat zich richt op de eisen van een veranderende maatschappij. We vernieuwen het onderwijs echter met behoud van het goede uit het heden en het verleden.

Onze school heeft 1680 leerlingen. Om te voorkomen dat je je verloren voelt, heeft het Zuyderzee Lyceum voor elke onderwijssoort zoveel mogelijk een eigen gebouw. Zo is de school toch nog vertrouwd en kleinschalig, met de voordelen van de grote schaal.

Missie

VariO Onderwijsgroep heeft als missie

Elke leerling wordt door ons gezien en in staat gesteld een leven lang te leren. De middelbare schoolperiode is in de ogen van VariO namelijk geen afgesloten fase, maar juist onderdeel van de voorbereiding op een leven lang leren en het ontwikkelen van talent.

Het Zuyderzee Lyceum handelt hierbij vanuit de volgende visie

In ons onderwijs draait het om Talent, Ontwikkeling en Passie (TOP). Om onze leerlingen voor te bereiden op hun toekomst, de 21ste eeuw, richten wij ons, in het onderwijs, op drie elementen: vaardigheden, attitude en kennis.

Onderwijs

Het Zuyderzee Lyceum biedt alle vormen van voortgezet onderwijs aan. Een tussentijdse overstap naar een andere onderwijssoort, op advies of op eigen verzoek, kan meestal binnen onze school. Een leerling kan dan aan de eigen of aan één van onze andere locaties de studie voortzetten.