Nieuws

30/05/2018

Nieuw bestuur voor Trainees in onderwijs

Nieuw bestuur voor Trainees in onderwijs

30-05-2018

De net opgerichte organisatie Trainees in onderwijs heeft nu ook een bestuur! De drie bestuursleden, met een achtergrond en ervaring in het voortgezet onderwijs, de lerarenopleidingen, het traineeship en het bedrijfsleven, gaan de nieuwe organisatie verder neerzetten en uitbouwen.

De voormalige stuurgroep van Trainees in onderwijs heeft afgelopen maand de drie nieuwe bestuursleden benoemd. Als opvolger van Eerst de Klas (EDK) en het Onderwijstraineeship (OTS), subsidieprojecten vanuit OCW, start Trainees in onderwijs in augustus 2018 met zo’n 25 nieuwe trainees. Op basis van evaluaties en een haalbaarheidsstudie voor een vervolg op beide projecten is deze nieuwe organisatie opgezet. De overgang van project naar zelfstandige stichting vraagt om de aanstelling van een nieuw bestuur. Cazimir ten Brink, Ietje Veldman en Sam Terpstra zijn de kersverse bestuurders.

Diversiteit

Het nieuwe bestuur bestaat uit leden met diverse achtergronden en expertises. Binnen het project ‘Eerst de klas’ hadden partners uit het bedrijfsleven een zeer centrale rol. Ook binnen de opvolger zal het bedrijfsleven een plaats krijgen. Daar waar het onderwijs en het bedrijfsleven elkaar gaan versterken en waar de trainee impact heeft, wordt samenwerking gezocht. Voorzitter Cazimir ten Brink, ervaringsdeskundige als Eerst de Klas oud-trainee,  bekleedt een managementrol bij Shell en zorgt binnen het bestuur voor de bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Ietje Veldman heeft lange en brede ervaring in de onderwijssector als voormalig directeur van de universitaire lerarenopleidingen in Leiden en Utrecht en meest recent als decaan van de Faculteit Onderwijs en opvoeding van de HvA. Sam Terpstra, adviseur en toezichthouder, is in diverse onderwijsorganisaties werkzaam geweest als bestuurder.

Raad van Advies

Trainees in onderwijs ziet de ervaringen van de drie bestuursleden als complementair en aansluitend bij de inhoudelijke programmaonderdelen van het traineeship programma. De oorspronkelijke stuurgroep van EDK en OTS, bestaande uit de vertegenwoordigers van de partners VSNU, de VO- raad,  universitaire lerarenopleidingen, onderwijsbonden en Ministerie van OCW, zal in de nieuwe organisatievorm doorgaan als de Raad van Advies van Trainees in onderwijs.