Pitchen van projectplannen, een piece of cake?

Op 28 juni kwamen de trainees van traineegroep 2018 bij elkaar om te (leren) pitchen, hun projectplan sterk neer te zetten en te presenteren, dit alles onder het dak van het ministerie van OCW. Een leerzame, spannende én nuttige dag.

Categorieën

Community, Trainees

Tag

Terugblik
Gepubliceerd op

Auteur

Roos Greven

Van idee tot uitvoering 

Het eerste jaar zit er bijna op voor de trainees van traineegroep 2018. Het afgelopen jaar volgden zij lessen bij de lerarenopleiding, gaven ze les op school en ook stond er bijna elke vrijdag een speciaal programma voor hen klaar waarin onder meer persoonlijke ontwikkeling en modules zoals onderzoeken en ontwerpen aan bod kwamen.

Daarnaast hebben de trainees zich beziggehouden met hun ontwikkelopdracht: het jaar stond in het teken van inspiratie opdoen over onderwijsontwikkelingen met als uitgangspunt het schrijven van een projectplan. Dit plan zullen ze in het tweede jaar van het traineeship zelf gaan uitvoeren.

Voorbereiding

Door de verschillende modules en trainingen konden ze hun ideeën omtrent de ontwikkelopdracht richting geven en concreet maken. De laatste stap in dit proces was het presenteren van het projectplan aan de school waar ze werken en andere betrokkenen. Om de trainees hier zo goed mogelijk op voor te bereiden organiseerden we drie bijeenkomsten projectmanagement en zijn de trainees in de weken voorafgaand aan 28 juni, de dag waarop ze hun pitch voor het eerst zouden presenteren, in kleine groepjes samengekomen onder leiding van projectenpoolers van het Ministerie van OCW. Deze poolers fungeerden als sparringpartner en buddy om het plan beter en krachtiger te maken.

Pitchen, visualiseren en presenteren

Dat een presentatie en pitch in elkaar zetten geenpiece of cakeis, bleek uit de workshop pitchen die Maike Pollaert op 28 juni verzorgde. Een interactieve ochtend waarin theatertechnieken werden besproken én geoefend. Zo stonden er op een gegeven moment bijna alle trainees op een tafel hun naam naar elkaar te roepen. De trainees gingen vervolgens in groepjes uiteen om onder leiding van de vier projectpoolers de pitch inhoudelijk en visueel te perfectioneren.

De battle

Na de lunch was het moment voor de trainees aangebroken om de pitches aan elkaar, de projectenpoolers en enkele collega’s van Ministerie van OCW en betrokken partners te presenteren. Spannend, maar ook nuttig, want de zaal had volop tips voor onze trainees.

Uit deze ‘battle’ kwamen vier plannen naar voren die werden bestempeld beste plannen van de dag. De prijs? Het nogmaals presenteren van hun projectplan tijdens de felicitatiebijeenkomst op 5 juli. Al met al was het een dag waarin de trainees niet alleen hun projectplan in een krachtige pitch hebben leren presenteren, maar waarin ook hun netwerk rondom het onderwerp en de trainee is vergroot. Dubbel nuttig dus.