Nieuws

22/08/2018

Trainees in onderwijs is gestart!

Met de trainee-startdagen is de eerste lichting Trainees in onderwijs vorige week daadwerkelijk gestart aan het traineeship.

De trainees hebben een wisselende achtergrond en werkervaring, bijvoorbeeld als financieel consultant, gepromoveerd chemicus, literair vertaler of projectleider, of hebben net de studie afgerond. Zij volgden de eerste drie dagen van het traineeprogramma welke zijn gericht op groepsvorming, groepsdynamiek, kennismaking en de eerste inzichten in het lesgeven. Al voor de zomer kregen zij op de kick-off training van de lerarenopleidingen de eerste tools aangereikt ter voorbereiding op het lesgeven. De setting op de afgelopen trainee-startdagen was echter verschillend: van group building activiteiten op de hei tot vraagbaak-bijeenkomsten (voorbereid door de trainees zelf) met een aantal ervaringsdeskundigen (oud-trainees van Eerst de Klas en het Onderwijstraineeship).

Hierna gaan de trainees in augustus of september (afhankelijk van de regio) direct aan de slag voor de klas op een van de samenwerkingsscholen, verspreid over Nederland. Ze starten als docent Duits, Frans, Scheikunde, Wiskunde, Economie, Nederlands, Geschiedenis, Biologie, Aardrijkskunde of Engels. Daarnaast volgen ze een programma op de lerarenopleiding om een eerstegraads bevoegdheid te behalen, een persoonlijk ontwikkelprogramma en verbredings- en verdiepingsdeel gericht op onderwerpen en vaardigheden rond het onderwijs en het bedrijfsleven.

Deze creatieve grensverleggers en verbinders worden de komende twee jaar ondergedompeld in een intensief programma gericht op het docentschap en persoonlijke ontwikkeling. Maar ook ondernemen, projectmanagement, onderzoeken, ontwerpen en leidinggeven staan op het programma. Het traject wordt verzorgd door verschillende partners van het programma. Van oud-trainees die als mentor voor de nieuwe trainees aan de slag gaan, tot drie universitaire lerarenopleidingen die samen een maatwerkprogramma aanbieden voor de groep trainees tot bezoeken aan bedrijven en gastsprekers uit maatschappelijke organisaties.

We wensen iedereen veel succes en plezier de komende periode!