UNL

Partner

In de Universiteiten van Nederland werken de Nederlandse universiteiten samen aan een sterke universitaire sector.

Over UNL

In Universiteiten van Nederland verband laten de 14 Nederlandse universiteiten aan de buitenwereld zien hoe zij vorm geven aan hun maatschappelijke taak, formuleren ze gezamenlijke ambities rond wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en valorisatie en lobbyen zij voor de randvoorwaarden die nodig zijn om deze ambities te verwezenlijken.

Contactinformatie van UNL

Naam UNL
Email [email protected]
Telefoon (070) 30 21400
Website universiteitenvannederland.nl
Adres Lange Houtstraat 2
Plaats Den Haag
Postcode 2501 ES