Hoe trainees het onderwijs verrijken

Goed onderwijs is een groot goed. Het is de basis van onze maatschappij, en de plek waar volgende generaties worden klaar gemaakt voor de toekomst. Bij Trainees in onderwijs willen we onze eigen bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.

Wij geloven dat trainees een waardevolle toevoeging zijn aan het onderwijssysteem. Door de juiste trainees op de juiste plek te zetten, bieden we een (gedeeltelijke) oplossing voor de volgende zaken.

Dat doen wij door het onderwijs te verrijken met jonge, talentvolle mensen die de potentie en ambitie hebben om voortdurend zichzelf en het onderwijs te blijven ontwikkelen. Tijdens hun traineeship gaan zij op zoek naar innovatieve manieren om binnen- en buitenschools leren in het onderwijssysteem te integreren. Ze zetten daarbij onder andere een project op in samenwerking met de school. Zo leiden we een nieuwe generatie onderwijsprofessionals op die in staat is om werelden te verbinden en maatschappelijke impact te realiseren. Onze trainees zijn docenten die:

  • Een onderzoekende houding, ondernemende inslag en leidinggevende potentieel hebben;
  • Naar buiten treden, samenwerken en kansen zowel zien als zelf realiseren;
  • Een open leercultuur uitdragen en zo een beweging creëren waarin kennisdeling en samen leren vanzelfsprekend is.

Ben jij de volgende partner van Trainees in onderwijs?

Wij zijn altijd op zoek naar scholen, universiteiten of andere organisaties die het traineeprogramma willen ondersteunen, en samen met ons de docenten van morgen op te leiden.

Word partner