Privacyverklaring van Trainees in onderwijs

Hier vind je de privacyverklaring van Stichting Trainees in onderwijs. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Trainees in onderwijs.

1. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al
jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Wolf Weymiens,
Coördinator bedrijfsvoering
Stichting Trainees in onderwijs

2. Stichting Trainees in onderwijs

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Stichting Trainees in onderwijs. Deze onafhankelijk stichting zonder winstoogmerk heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse onderwijs door het versterken van verbindingen tussen scholen, opleidingen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Trainees in onderwijs verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Trainees in onderwijs neem dan gerust contact op!

[email protected] | 0640265671
Johannes Bosboomlaan 50, 6717 HK, Ede
BTW.nr. 858961131B01
KVK.nr. 72043946

3. Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen mogelijk verwerkt worden.

 1. Voornaam, achternaam, tussenvoegsel;
 2. Telefoonnummer;
 3. E-mailadres;
 4. Adres, woonplaats, postcode, provincie;
 5. Schoolvak waarin lesgegeven wordt/zou willen worden;
 6. Studieachtergrond (bachelor, master, eventueel PhD, afstudeerdatum, gewogen cijfergemiddelde master);
 7. Geaccordeerde cijferlijsten (bachelor en master);
 8. Cv en motivatiebrief t.b.v. het traineeship;
 9. Huidige werkgever, afdeling/sectie;
 10. Een door een kandidaat-tainee zelf opgesteld persoonlijk profiel ten behoeve van de matching;
 11. Op welke manier je met ons in contact bent gekomen;
 12. Traffic & analytics data.

4. Doel gegevens

We verwerken (een deel van) je bovenstaande persoonsgegevens voor een van de volgende doelen;

Informeren van geïnteresseerden

Als je jezelf aanmeldt via onze website als geïnteresseerde voor het traineeship zullen we jouw gegevens gebruiken om jou gericht verder te informeren over de mogelijkheden van het traineeship. Met behulp van de gegevens die je invult bij de quickscan kunnen we aangeven of je voldoet aan de minimale eisen voor het traineeship.

(voor)aanmelding

Alle gegevens die je indient bij jouw (voor)aanmelding voor het traineeship gebruiken om jouw geschiktheid als mogelijke trainee te beoordelen. Na het doorlopen van de gehele selectieprocedure, gebruiken we dezelfde gegevens om je te registreren als trainee, waarbij we de
contactgegevens (1, 2 en 3) doorgeven aan de universiteit waar de trainee de opleiding gaat volgen. Bij het beoordelingsproces voor geschiktheid werken wij samen met universitaire lerarenopleidingen om je toelaatbaarheid tot de lerarenopleiding en eventuele deficiënties te
bepalen. Hiervoor delen we alleen de specifieke informatie die nodig is voor het bepalen van deze toelaatbaarheid met de relevante universiteit.

Traffic en analytics data

Om de doelmatigheid van onze wervingscampagne te optimaliseren maken we gebruik traffic en analytics data naar en door onze website en andere sociale media-kanalen.

Samenwerking

Het traineeship is opgebouwd in nauwe samenwerking met vele partners in en rondom het onderwijs. De contactgegevens van de vele personen werkzaam bij deze variëteit aan partijen bewaren wij in ons crm-systeem, zodat we hen regelmatig op de hoogte kunnen houden van alle relevante zaken aangaande het traineeship en aangrenzende thema’s.

5. Ontvangers

De gegevens die Trainees in onderwijs ontvangt en verwerkt worden beheerd met behulp van:

 • Website (WordPress + hosting + google analytics)
 • CRM systeem (Pipedrive)
 • Formulieren (Typeform)
 • Koppeling van systemen (Zapier)
 • Mail (Office 365 + Mailchimp)
 • Boekhouder (OHM)
 • Universitaire lerarenopleidingen (UL, RU, VU, TUe, UU)

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Opslagtermijn

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Trainees in onderwijs, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van mailings

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Pipedrive. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar [email protected].

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Trainees in onderwijs via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen. Die mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard.

Gegevens van (kandidaat-)trainees

De gegevens, die een kandidaat-trainee verstrekt ten behoeve een aanmelding voor het traineeship van Trainees in onderwijs, worden bewaard tot maximaal een jaar na het bericht dat de kandidaat niet is toegelaten tot het traineeship. Van de kandidaten die wel trainee worden
bewaren we de gegevens tot uiterlijk een jaar na het afsluiten van het traineeship. Daarna bewaren wij een geminimaliseerde vorm van de gegevens om hen op de hoogte te houden van het traineeship via onze mailings.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen onze analytics-tools.

Zo zetten we cookies in op onze website

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Onze cookies bewaren geen persoonsgegevens en je gebruiksstatistieken worden altijd volledig geanonimiseerd.

Cookieverklaring

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Hierin kunt u ook aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen op uw computer. Los van de essentiële cookies (de functionele en analytische cookies), kun je cookies per soort uitschakelen. Je hebt altijd de optie onze cookies weer aan te zetten, via het cookie settings menu. Deze vind je rechts onderin je venster.

Opslagtermijn en verwijderen van cookies

De meeste van onze cookies hebben een specifieke bewaartermijn. Dit houdt in dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en we jouw gebruiksstatistieken van onze site niet meer bijhouden. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de bewaartermijn is verstreken. Bekijk de handleiding van je browser voor meer informatie hierover.

Welke cookies we gebruiken

Op onze website worden de volgende essentiële, prestatie en analytische cookies of soortgelijke technieken gebruikt:

Pas je cookievoorkeuren aan

7. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken

8. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via [email protected].

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot

Trainees in onderwijs verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een maatschappelijk belang vastgelegd in de doelstelling van de stichting zonder winstoogmerk; Stichting Trainees in onderwijs.

Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze minimale gegevens niet worden aangeleverd, kan Trainees in onderwijs die betreffende dienst niet aanbieden.

Trainees in onderwijs behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Trainees in onderwijs dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Trainees in onderwijs te
beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens

[email protected] | 0640265671
Johannes Bosboomlaan 50, 6717 HK, Ede
BTW.nr. 858961131B01
KVK.nr. 72043946