De lerarenopleiding

Eén dag in de week ga je naar de universiteit voor de universitaire lerarenopleiding. De universitaire lerarenopleiding maakt van jou een eerstegraads bevoegd docent in jouw schoolvak.

Daarmee mag je lesgeven in het hele voortgezet onderwijs, inclusief de havo- en vwo-bovenbouw en in het mbo.

Tijdens de opleiding volg je colleges, doe je opdrachten, neem je deel aan werkgroepen en intervisiegroepen en maak je verslagen. Dit wordt het instituutsdeel van de opleiding genoemd. De andere helft van de opleiding is het praktijkdeel, ofwel het werken op school. Bij het werken op school word je ondersteund door begeleiders vanuit school én vanuit de lerarenopleiding.

De opleiding wordt vezorgd vanuit een van de aangesloten partneruniversiteiten

Veelgestelde vragen over de lerarenopleiding

Wat is het verschil tussen het halen van een eerstegraads en tweedegraads lesbevoegdheid?

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs kan les worden gegeven aan:

- alle klassen van de havo en het vwo;

- het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;

- het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

De opleiding tot eerstegraads docent kan gevolgd worden aan een hogeschool of universiteit. De opleiding is vooral gericht op het lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.

Tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Als je een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs bezit, kan les worden gegeven aan:

- de eerste 3 klassen van de havo en het vwo;

- het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;

- het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Deze onderwijsbevoegdheid kan worden behaald door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool.

Binnen het traineeship behaal je je eerstegraads lesbevoegdheid.

Bron: Onderwijsloket

Welke kwalificaties behaal ik na het afronden van het traineeship?

Wanneer je de universitaire lerarenopleiding afrondt, krijg je een bekwaamheidsverklaring en ben je bevoegd om les te geven in het schoolvak waarin je de opleiding gevolgd hebt. De bekwaamheidsverklaring is geen masterdiploma, maar staat gelijk aan een eerstegraads lesbevoegdheid. Vanuit Trainees in onderwijs ontvang je na het succesvol doorlopen van het gehele programma een certificaat dat ook geldt als bewijs van deelname.

Ben of blijf ik student gedurende het traineeship?

Nee, als trainee sta je niet als student maar als zij-instromer ingeschreven bij de universitaire lerarenopleiding.  Het traineeship maakt gebruik van de zij-instroomsubsidie, waardoor trainees niet regulier worden ingeschreven als student aan een universiteit.

Waar volg ik de lerarenopleiding?

Op dit moment werken we samen met zes partneruniversiteiten; de Radboud Docentenacademie in Nijmegen, de lerarenopleiding van de VU in Amsterdam, het ICLON in Leiden, de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht, de lerarenopleiding van TU Delft en de Eindhoven School of Education van de TU/e. De trainees volgen hun opleiding aan een van deze universiteiten. Na de definitieve match met de school wordt gekeken aan welke universiteit je de opleiding zal volgen. Dit wordt bepaald aan de hand van bestaande samenwerkingsverbanden tussen de opleiding en de school. Vaak werken scholen samen met opleidingen binnen of dichtbij hun eigen regio. Als er vraag is naar de vakken: Hebreeuws, Arabisch, Italiaans, Russisch of Fries overwegen we hiervoor ook samen te werken met andere lerarenopleidingen.