CKV 2.0

Uitgevoerd door

Christa van Rijn

Over CKV 2.0

In de afgelopen twee jaar heb ik op het Edith Stein College het vak CKV een nieuw leven ingeblazen. Door middel van projecten, lessen en excursies ben ik het experiment aangegaan. Wat betekent het voor leerlingen op een school in een grootstedelijke context, vaak uit gezinnen met een laag sociaal-economische status, om kunst- en cultuuronderwijs te ontvangen? Hoe ga je als vakgroep om met de enorme verscheidenheid in de leerlingenpopulatie?

Bekijk ook deze projecten