Leren op niveau: Anglia in de klas

Uitgevoerd door

Janieke Koning

Over Leren op niveau: Anglia in de klas

Op het Revius Lyceum Doorn zien we bij het vak Engels in de mavo/havo brugklas een wezenlijk verschil in taalbeheersingsniveau tussen leerlingen. Vaak zijn deze verschillen zo groot dat er moeilijk recht aan te doen is tijdens de lessen. Om excellerende leerlingen extra uitdaging te bieden en de docent ruimte te geven om extra aandacht te besteden aan het leerproces van minder sterke leerlingen, heb ik samen met een collega het Anglia-programma opgezet.

Bekijk ook deze projecten