Wikipedia in het taalonderwijs

Uitgevoerd door

David Omar Cohen

Over Wikipedia in het taalonderwijs

Leerlingen van het Haags Montessori Lyceum hebben in het jaar 2020-2021 zelf hun Duitse taalvaardigheid ontwikkeld door bij te dragen aan de Duitstalige Wikipedia. Het schrijven van artikelen uit hun eigen belangstellingssfeer heeft een rol gespeeld in het vergroten van hun kennis van de digitale wereld en hen ertoe gebracht hun beheersing van het Duits te verbeteren door middel van actieve toepassing van de lesstof.

Bekijk ook deze projecten