Publicatie

28/11/2019

Persbericht: Regiocampagne pakt lerarentekort Noordoost Brabant aan

Samen een nieuwe doelgroep docenten aantrekken, opleiden en behouden in en voor de regio

 

Driebergen, 28 november 2019 – Stichting Trainees in onderwijs, de Radboud Docenten Academie en vijf middelbare scholen uit de regio hebben de handen ineen geslagen om het lerarentekort in Noordoost Brabant aan te pakken. Deze week trapt de regionale wervingscampagne af die jonge academici enthousiast moet maken om, met een betaald traineeship, docent te worden in het voortgezet onderwijs. Trainee-docenten staan vanaf dag één betaald voor de klas en houden zich naast lesgeven bezig met onderwijsvernieuwing binnen en buiten hun school.

Het tekort aan leraren is ook in Noordoost Brabant een agendapunt op veel verschillende overleggen binnen en buiten de scholen. Met behulp van subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijn de Radboud Docenten Academie en Trainees in onderwijs een regionaal project gestart om de instroom en het behoud van nieuwe docenten in de regio te bevorderen. Ook scholen reageren enthousiast.

 

 

Positieve invloed van trainee-docenten op cultuur binnen school

“Met trainees haal je zeer capabele, intelligente en bovenal gemotiveerde collega’s in je school die echt het verschil gaan maken. Ze zijn leergierig en kijken met een frisse blik naar onderwijs. Doordat ze het lef hebben te delen wat ze zien, vragen te stellen en feedback te geven hebben ze wezenlijk invloed op een bestaande cultuur in een onderwijsorganisatie. Wat mij betreft de investering dubbel en dwars waard,” aldus drs. Anita O’Connor, Algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel

Opleiding volledig vergoed is belangrijkste overweging om docent te worden

Uit onderzoek[1] onder 88 respondenten uit de provincie Brabant blijkt dat een ruime meerderheid (67%) ooit heeft overwogen of momenteel overweegt om docent te worden en dat 49% het traineeship overweegt. Meer dan de helft (53%) zegt overgehaald te kunnen worden als de opleiding volledig vergoed zou worden en het lesgeven gecombineerd kan worden met andere activiteiten zoals het doen van onderzoek of een andere baan. Ook het aspect ‘meteen een marktconform salaris’ blijkt een belangrijke overweging voor 45% van de ondervraagden.

Sterke verbondenheid met de regio

73% van de respondenten is in hoge tot zeer hoge mate betrokken bij de regio Brabant en 41% is bereid om maximaal 60 minuten te reizen tussen hun woning en werkgever.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat academici in Brabant graag in hun eigen regio werken en dat er interesse is onder jonge academici om leraar te worden. Nu is het dus zaak om met onze campagne en allerlei oriëntatieactiviteiten in de regio deze docenten in spé ook daadwerkelijk enthousiast te maken om trainee te worden op een school in de regio Noordoost Brabant,” zegt Sanne van Kempen, directeur Stichting Trainees in onderwijs.

Samenwerkende regiopartners

VO-Veghel, Zwijsen College, Merlet College, Elzendaal College, Metameer, Het Hooghuis, Radboud Docenten Academie en Trainees in onderwijs.

Over Trainees in onderwijs

Trainees in onderwijs maakt zich hard om de aantrekkingskracht van het docentschap te vergroten voor jonge academici en zo een doelgroep te winnen voor het onderwijs die anders niet hiervoor zou kiezen. Door deze andere doelgroep het onderwijs in te brengen, verrijken we een docententeam met mensen met een andere achtergrond, ervaring en kennis.

Door een tweejarig opleidingsprogramma tot eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs aan te bieden, staan trainee-docenten vanaf dag één betaald voor de klas staan en kunnen zij zich naast lesgeven ook bezighouden met onderwijsvernieuwing binnen en buiten hun school.

 

[1] Om inzicht te krijgen in de motivatie van de doelgroep ondervroeg onderzoeksbureau Multiscope 250 academici, waarvan 59% na 2012 is afgestudeerd of gepromoveerd, naar hun associaties met het docentschap, hun mening over het traineeship en hun reisbereidheid ten opzichte van hun werk. Van de 250 respondenten zijn er 88 woonachtig in de regio Brabant.

 

———–   EINDE PERSBERICHT    ———–

 

Stichting Trainees in onderwijs wordt ondersteund door verschillende partners waaronder de VO-raad, de VSNU en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Welzijn.

Meer lezen over de regionale aanpak die Trainees in onderwijs hanteert? Daarvoor kun je hier terecht.

Voor inzage in de onderzoeksresultaten, achtergrondinformatie en interviewaanvragen kunt u contact opnemen met persvoorlichter Karlijn Stoelinga:

Karlijn Stoelinga | Communicatieadviseur
+31 6 23774370 | karlijn@traineesinonderwijs.nl

 

Voor het gebruik van beeldmateriaal in uw publicatie over Trainees in onderwijs kunt u hier terecht.