2College Cobbenhagenlyceum

Tilburg

technasium vwo tweetalig havo

Trainees op deze school

Annyke de Jong

Over 2College Cobbenhagenlyceum

Open je wereld
quote

Algemeen

De 2College-scholen bieden de leerlingen een sterke basis om succesvol te zijn op school, in hun vervolgopleiding en in de samenleving

Het is onze primaire verantwoordelijkheid om, in een snel veranderende samenleving, een belangrijke positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling vanelk kind naar een (jong) volwassene.Dat begint door goed onderwijs aan te bieden en zo leerlingen in staat te stellen zich te ontwikkelen op een niveau dat past bij hun talenten. Het gaat daarbij om het leren met hoofd, hart en handen.

Bij 2College leren leerlingen zelf verantwoordelijkheid te nemen en verantwoordelijk te zijn voor wat ze leren en hoe ze leren. Dat versterkt hun basis om succesvol te zijn op school, in hun vervolgopleiding en in de samenleving.

Organisatie en locaties

2College Scholengemeenschap 

2College Cobbenhagenlyceum
2College Cobbenhagenmavo
2College Durendael
2College EOA Oisterwijk
2College Jozefmavo
2College Ruivenmavo

Missie

De nieuwsgierigheid van leerlingen prikkelen

Bij 2College Cobbenhagenlyceum koesteren we de nieuwsgierige houding van leerlingen. Dat doen we in een veilige en vertrouwde omgeving waar op plezierige wijze met elkaar gewerkt wordt. Bij ons is ruimte om te experimenteren en fouten te maken. 

Wij dagen ze daarbij uit om zelf actief in beweging te komen en te ontdekken wat wel en niet werkt. Bij ons kunnen ze op een gepersonaliseerde manier leren en tegelijk keuzes maken. Dit versterkt hun geloof en plezier in eigen kunnen. 

Onderwijs

Op 2College Cobbenhagenlyceum hebben wij gekozen voor gepersonaliseerd onderwijs. Dat wil zeggen dat je vanaf de brugklas een onderwijsprogramma volgt dat is afgestemd op jouw tempo en niveau. Wat je gaat leren staat vast, maar hoe je dat doet, bepaal je zelf. Onder begeleiding van vakdocenten.

Open je wereld 

We dagen leerlingen uit om hun blik te verruimen. We doen dat in een uitnodigende sfeer waar ze zich veilig voelen om vragen te stellen en enthousiast op zoek te gaan naar hun persoonlijke antwoorden.

We creëren een krachtige basis om te willen leren en autonoom te kunnen functioneren. Met techniek en cultuur stimuleren we bijvoorbeeld het innovatief denken. En met tweetalig onderwijs vergroten we hun communicatieve vaardigheden, zodat ze (nog) makkelijker hun weg in de samenleving vinden. Kwaliteiten waar ze de rest van hun leven plezier van hebben en waarbij er een wereld voor hen open gaat. 

Opleiden van docenten

2College maakt deel uit van Academische Opleidingsschool Midden-Brabant en maakt echt werk van het opleiden van docenten. Een groep van schoolopleiders en professioneel begeleiders werkt samen in 2College Support. 2College Support begeleidt collega’s in opleiding en zittende collega’s in hun professionele groei. De begeleiding van collega’s in opleiding (CIO’s) waarvoor de schoolopleiders medeverantwoordelijk zijn, is geborgd in de beschrijving van de diverse leerroutes van de AOS-MB.  Er is afstemming tussen de vormen van begeleiding/opleiding in de AOS en de overige trajecten van 2College support. We streven naar doorlopende leerlijnen.

Vakken die gegeven worden bij 2College Cobbenhagenlyceum
NederlandsEngelsDuitsFransNatuurkundeScheikundeBiologieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisOnderzoeken & OntwerpLevensbeschouwingMuziekWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DLichamelijke opvoedingBSMKunst: beeldend

Contactinformatie van 2College Cobbenhagenlyceum

Naam 2College Cobbenhagenlyceum
Email [email protected]
Telefoon (088) 02 32500
Website 2college.nl
Adres Brittendreef 5
Plaats Tilburg
Postcode 5012 AE