Beatrix College

Tilburg

vwo tweetalig havo vmbo-tl

Trainees op deze school

Agnes Toll
Marieke Pijnappels

Over Beatrix College

Alles wat je aandacht geeft, groeit
quote

Algemeen

Het Beatrix College is een openbare school. Dat betekent dat wij de opdracht hebben om met alle leerlingen, ongeacht afkomst of levensovertuiging, zo ver mogelijk te komen. Onze school is daarmee de toekomstige samenleving in het klein. Het is de oefenplaats voor de volwassenen van de toekomst. In deze gids leest u hoe wij die oefenplaats hebben ingericht. Kern daarvan is dat wij een veilige omgeving creëren, waar leerlingen en medewerkers op een prettige en respectvolle manier met elkaar omgaan. De school wil zich daarbij leren kennen als betrokken, betrouwbaar en bevlogen. Dat zijn onze kernwaarden, en daar willen wij voor staan.

Organisatie en locaties

Wij werken met een organisatiestructuur, die ons in staat stelt om binnen het grote geheel met kleine, herkenbare eenheden te werken. De school is daarbij onderverdeeld in vier leshuizen, met elk een eigen directeur, eigen docenten en conciërge, eigen aula en kluisjes, eigen fietsenstalling en ingang. Elk leshuis is weer verdeeld in teams, die geleid worden door teamleiders. De leshuisdirecteur en de teamleiders vormen samen de leshuisleiding. Deze zorgt voor de afstemming en de aansturing van de teams binnen het eigen leshuis.

Missie

Gegeven de identiteit en de visie van de school biedt het Beatrix College een omgeving waarbinnen leerlingen (en medewerkers) zich in brede zin kunnen ontwikkelen. Onze kernwaarden zijn verwoord in de drie bollen die vlak bij ons logo staan: Betrokken, Betrouwbaar, Bevlogen.

De kernwaarde ‘betrokkenheid’ geeft aan dat we onze leerling beschouwen als één van ons. We zien hem, we kennen hem soms beter dan hij zichzelf kent en we gaan met of voor hem door het vuur. ‘Betrouwbaar’ staat voor doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We laten een leerling of medewerker niet vallen, we doen altijd wat we beloven – en vaak meer. Intussen hanteren we duidelijke regels en normen waar eenieder zich aan te houden heeft. Dat creëert veiligheid. Onze bevlogenheid tenslotte spreekt uit ons verlangen leerlingen (en elkaar) in te wijden in de mooie dingen in het leven. Hun verwondering, kennis en reflectie te stimuleren. Iedere dag weer het beste uit onszelf en elkaar te halen, het vuurtje in de leerling aan te wakkeren. Door steeds meer maatwerk te bieden, te zorgen voor een breed aanbod aan buitenschoolse activiteiten en voor verbinding met de complexe wereld buiten de school.

Onderwijs

In de missie van de school staat onze onderwijs – opdracht verwoord: ons onderwijs moet boeien. Wij bieden daarom onze leerlingen de mogelijkheid om een leerroute te kiezen die bij hem of haar past. De gedachte daarachter is dat het onze leerlingen beter lukt het maximale uit zichzelf te halen, als dat kan op een manier die aansluit bij de leerstijl en belangstelling van de leerling.

Opleiden van docenten

Binnen het opleiden van leraren staat centraal eigenaarschap. Dit betekent concreet dat binnen de visie, missie en mogelijkheden van de school, eigen stuurmanschap centraal komt te staan. Afhankelijk van je eigen kennis, vaardigheden en attitude vindt opleiden en begeleiden plaats op maat. Wij streven naar collega’s die zelfsturend zijn en een nieuwe/aanvullende bijdrage kunnen gaan leveren tot onderwijs passend in de tijd. Bovendien binnen de doelen van onze school (zie ook placemat, instrumenten) samen en met elkaar aan de slag gaan om deze te realiseren.

Vakken die gegeven worden bij Beatrix College
NederlandsEngelsDuitsFransNatuurkundeScheikundeInformaticaBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKunstgeschiedenis/CKVFilosofieLevensbeschouwingMuziekWiskunde AWiskunde BWiskunde DLichamelijke opvoedingKunst: beeldend/tekenen

Beatrix College in beeld

Contactinformatie van Beatrix College

Naam Beatrix College
Email [email protected]
Telefoon (013) 57 11725
Website beatrixcollege.nl
Adres Ketelhavenstraat 3
Plaats Tilburg
Postcode 5045 NG