Cals College

Nieuwegein

technasium vwo tweetalig havo

Trainees op deze school

Hilde Zevenbergen
Menno Mulder

Over Cals College

Open – Veilig – Verbinding – Vertrouwen
quote

Algemeen

Het Cals College is een open katholieke school. Dat is zichtbaar in de manier waarop we met elkaar leren, werken en samenleven. Kernwoorden daarbij zijn open, veilig, vertrouwen en verbinding.

Buiten de vaklessen is er voor de leerlingen een breed aanbod aan activiteiten: cursussen, extra vakken (bijvoorbeeld Chinees en filosofie), het tweetalig havo en vwo onderwijs, het technasium en ook het cultuurprofiel. Zo kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot een kritisch, evenwichtig mens met een eigen kijk op de wereld om hen heen en op hun eigen leven. Dat vinden we belangrijk.

Sinds zes jaar is onze vwo-afdeling excellent en sinds drie jaar ook de havo-afdeling.

In deze video kun je kennismaken met het Cals College!

Organisatie en locaties

Het Cals College heeft vestigingen in IJsselstein (1450 leerlingen) en Nieuwegein (2200 leerlingen). Voor de vestiging in Nieuwegein zijn we momenteel op zoek naar trainees.

Missie

Op het Cals staan de mentor, docenten en leerlingbegeleiders voor de leerlingen klaar. We geven les op een positieve manier en leerlingen leren naast de lesstof ook veel over zichzelf en hun talenten.

Wij zijn duidelijk in wat wij van hen verwachten en denken mee over wat ze nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen. We geven ze extra ruimte als ze wat sneller gaan en we helpen ze als ze ergens minder goed in zijn. We geven leerlingen vertrouwen en gepaste vrijheid om het leren, op welke manier dan ook, te bevorderen.

Onderwijs

We hebben een brede kijk op schoolprestatie. Kwalificatie, het behalen van een diploma, is belangrijk, maar ook hoe je om gaat met de ander, dichtbij en ver weg (socialisatie) en met jezelf (persoonsvorming). Onze brede kijk op de schoolprestaties zie je ook terug in de drie profielen van de school: tweetalig onderwijs, cultuurprofiel en technasium. Daarnaast is er de media academie, zijn er cursussen, vakoverstijgende projecten, workshops, excursies en internationale reizen. We zijn tevreden als onze leerlingen zich ontwikkelen tot kritische, evenwichtige mensen met een eigen kijk op de wereld om hen heen en op het eigen leven. Het gaat ons om de ontwikkeling van het hele mens.

Op het Cals College Nieuwegein werken we met 4 leerperiodes. In deze periodes wordt er d.m.v. formatief evalueren aan de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van de leerling gewerkt. Elke periode wordt afgesloten met een TEA-week (Toetsing en Activiteiten). In deze TEA-week vinden de summatieve toetsmomenten plaats. Een leerling krijgt per vak dus maximaal 4 cijfers per jaar. Het formatieve gedachtegoed, waarbij het geven van feedback, feed-up en feed-forward centraal staan, vormt de rode draad van ons onderwijs.

Opleiden van docenten

In samenwerking met de omgeving/ externen:

  • Als school zijn we onderdeel van een netwerk (AOS – academische opleidingsscholen) -Het Utrechts Model. Dit zijn allemaal scholen in de omgeving van Utrecht, samen met de grootste opleiders van nieuwe docenten in deze omgeving (UU, HU, HKU). Binnen deze organisatie wisselen we veel uit, maar hebben we ook vooral als gezamenlijk doel om de studenten die voor ons mooie beroep kiezen zo goed mogelijk te begeleiden en garant te staan voor een leerwerkplek. We worden regelmatig geaccrediteerd om opleidingsschool te blijven.
  • Daarnaast hebben we het BSL-traject afgesloten; begeleiding startende leraren. Het certificaat hiervan hebben 1,5 jaar geleden behaald. Uitgangspunt hierbij was het borgen van de begeleiding van nieuwe docenten, juist ook nadat ze de opleiding hebben afgerond.
  • We zijn betrokken bij ‘Utrecht leert’, speerpunten hiervan zijn zij-instromers aantrekken naar het onderwijsveld, en hen een gedegen begeleiding bieden bij dit bijzondere traject.

Binnen de organisatie:

  • 6 jaar geleden is de boel behoorlijk omgegooid. Waar nieuwe docenten eerst vooral individueel begeleid werden, wordt nu ook veel tijd en aandacht besteed aan hen als groep. Alle nieuwe docenten op het Cals (ongeacht ervaring etc) volgen in het eerste jaar het ‘donderdagochtendprogramma’ bij onze schoolopleider docenten. Binnen dit programma worden veel verschillende dingen gedaan, natuurlijk praktische schoolzaken, de school leren kennen etc, maar ook veel van elkaar leren d.m.v. bijv micro-teaching en intervisie. Daarnaast vinden er geregeld trainingen van externen plaats. In een grote nieuwe school zorgt zo’n groep er tevens voor dat men zich al snel onderdeel van de school voelt. En naast deze vernieuwing is ook de individuele begeleiding van de nieuwe docent geprofessionaliseerd. In het begin van het schooljaar is dit zeer frequent (wekelijks) en gaandeweg het jaar is het naar behoefte. De begeleiders van nieuwe docenten volgen regelmatig trainingen om hun taak optimaal uit te kunnen voeren.
  • Binnen het opleiden van docenten en studenten binnen de school werken we ook graag met formatieve evaluatie.
Vakken die gegeven worden bij Cals College
NederlandsEngelsDuitsFransNatuurkundeScheikundeBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerOnderzoeken & OntwerpKlassieke talenMuziekWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DLichamelijke opvoedingCKVKunst: dramaGlobal perspectivesKennis van het geestelijk levenKunst: beeldendKunst: tekenen

Cals College in beeld

Contactinformatie van Cals College

Naam Cals College
Email [email protected]
Telefoon (030) 60 36604
Website cals.nl
Adres Vreeswijksestraatweg 6A
Plaats Nieuwegein
Postcode 3432 NA