Christelijk Lyceum Delft

Delft

havo technasium vwo

Trainees op deze school

Dewi Klaassen
Kasper Sluiter
Annet Vliegenthart

Over Christelijk Lyceum Delft

Vertrouwen in jongeren en dus in de toekomst
quote

Algemeen

Het CLDMolenhuispad is een goede school voor havo, atheneum en gymnasium, meteengrootTechnasium. Elke dag geven we ongeveer 1800 leerlingen mee wat we denken dat belangrijk is voor hun toekomst. Een goede school betekent voor ons dus
meerdanalleen goede resultaten. Ons motto is ‘vertrouwen in jongeren, dus in de toekomst.’ We zijn ervan overtuigd dat ons onderwijs in het teken moet staan van de toekomst van onze leerlingen, en dus ook van de toekomst van iedereen. We
vertrouwen erop dat we dat doel delen met onze leerlingen. We zijn een open christelijke school. Dat betekent dat iedereen bij ons welkom is die zich kan vinden in de christelijke waarden. Dat manifesteert zich niet alleen in vieringen, verhalen en gedrag, maar vooral in het besef dat het voor jonge mensen uiterst belangrijk is om perspectief te leren zien en te leren geven aan hun leven. Je doet het niet alleen, maarin verbinding met elkaar.

Missie

Het CLDis gericht op een optimale ontwikkeling van de leerlingen door in te zetten op kwalitatief hoogwaardig, inspirerend en innoverend onderwijs. Er wordt voor iedereen op het eigen niveau opleiding en begeleiding geboden om dat doel te bereiken. Dat gebeurt op een professionele, lerende en resultaatgerichte manier.
Daarmeewil het CLDdeleerlingen uitdagen en toerusten, zodat zij leren hun talenten in te zetten voor de samenleving. De school is de samenleving in het klein. Gezamenlijk staan we voor een veilige schoolomgeving waarin onze leerlingen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen.

Onderwijs

Bij kwaliteit gaat het om het waarmaken van wat je belooft. Het CLD belooft kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Kwalitatief goed onderwijs betekent meer dan goede onderwijsresultaten behalen.
Weleren deleerlingen kennis en vaardigheden die hen in staat stellen het diploma te halen dat past bij hun mogelijkheden door ze te stimuleren en uit te dagen om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen en te gebruiken. Zo willen we voorkomen dat
leerlingen kiezen voor een te gemakkelijke leerweg of terechtkomen in een te moeilijke onderwijssoort.

De leerling staat centraal, waarbij dagelijkse en bijzondere zorg onze aandacht heeft. We bieden een breed en actueel onderwijsaanbod dat maatschappelijk relevant is en dat ruimte biedt aan maatwerk, innovaties en buitenschoolse ervaringen. Onderzoekend leren is een belangrijke factor, waarbij we zorgen voor eigentijdse voorzieningen.

Kwalitatief goed onderwijs vraagt gekwalificeerde docenten en leidinggevenden die professionalisering ervaren als een vanzelfsprekendheid. Een formele gesprekscyclus over voortgang, beoordeling en ontwikkeling en instrumenten als intervisie en
onderlinge klasbezoeken zijn een onderdeel van ons kwaliteitsbeleid.

Opleiden van docenten

Het CLD maakt onderdeel uit van de opleidingsschool ODW, hierin werken we samen met ISW, Stanislas, ICLON, HRO en de TU om studenten de kans te geven zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige en kritische nieuwe collega’s. We hebben hier een vierjarig begeleidingstraject om heen gebouwd waarbij de werkplekbegeleiders onder leiding van een schoolopleider de studenten coacht. Daarnaast hebben we ruime ervaring met het begeleiden van eerstegraads studenten door onze Bos-sers.

Nieuwe collega’s krijgen bij ons het eerste jaar een vakcoach en een algemene coach. Daarnaast is er algemene begeleiding voor de gehele groep, het gaat om themabijeenkomsten rondom o.a. zorg, oudergesprekken en intervisie.

Vakken die gegeven worden bij Christelijk Lyceum Delft
NederlandsEngelsDuitsFransNatuurkundeScheikundeInformaticaBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKunstgeschiedenis/CKVOnderzoeken & OntwerpLevensbeschouwingMuziekMaatschappijwetenschappenWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DLichamelijke opvoedingKunst: beeldend/tekenenBSMNLT

Contactinformatie van Christelijk Lyceum Delft

Naam Christelijk Lyceum Delft
Email [email protected]
Telefoon (015) 26 84330
Website chrlyceumdelft.nl
Adres Molenhuispad 1
Plaats Delft
Postcode 2614 GE