Christelijk Lyceum Delft

Delft

havo technasium vwo

Trainees op deze school

Kasper Sluiter

Over Christelijk Lyceum Delft

Vertrouwen in jongeren en dus in de toekomst
quote

Algemeen

De levensbeschouwelijke identiteit staat niet los van het onderwijs zelf. Het CLD is een open christelijke organisatie, alle leerlingen zijn welkom. Het CLD wil op een eigen manier christelijke school zijn en dat manifesteert zich niet alleen in vieringen, verhalen en gedrag, maar vooral in het besef dat het voor jonge mensen uiterst belangrijk is om perspectief te leren zien en te leren geven aan hun leven. Daarom spreken wij met leerlingen ook over levensbeschouwing en confronteren we hen met zingevingsvragen.

Missie

Het CLD is gericht op een optimale ontwikkeling van de leerlingen door in te zetten op kwalitatief hoogwaardig, inspirerend en innoverend onderwijs. Er wordt voor iedereen op het eigen niveau opleiding en begeleiding geboden om dat doel te bereiken. Dat gebeurt op een professionele, lerende en resultaatgerichte manier.

Daarmee wil het CLD de leerlingen uitdagen en toerusten, zodat zij leren hun talenten in te zetten voor de samenleving. De school is de samenleving in het klein. Gezamenlijk staan we voor een veilige schoolomgeving waarin onze leerlingen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen.

Onderwijs

Bij kwaliteit gaat het om het waarmaken van wat je belooft. Het CLD belooft kwalitatief goed onderwijs te verzorgen.

Kwalitatief goed onderwijs betekent meer dan goede onderwijsresultaten behalen. We leren de leerlingen kennis en vaardigheden die hen in staat stellen het diploma te halen dat past bij hun mogelijkheden door ze te stimuleren en uit te dagen om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen en te gebruiken. Zo willen we voorkomen dat leerlingen kiezen voor een te gemakkelijke leerweg of terechtkomen in een te moeilijke onderwijssoort.

De leerling staat centraal, waarbij dagelijkse en bijzondere zorg onze aandacht heeft. We bieden een breed en actueel onderwijsaanbod dat maatschappelijk relevant is en dat ruimte biedt aan maatwerk, innovaties en buitenschoolse ervaringen. Onderzoekend leren is een belangrijke factor, waarbij we zorgen voor eigentijdse voorzieningen.

Kwalitatief goed onderwijs vraagt gekwalificeerde docenten en leidinggevenden die professionalisering ervaren als een vanzelfsprekendheid. Een formele gesprekcyclus over voortgang, beoordeling en ontwikkeling en instrumenten als intervisie en onderlinge klasbezoeken zijn een onderdeel van ons kwaliteitsbeleid.

Opleiden van docenten

Het CLD maakt onderdeel uit van de opleidingsschool ODW, hierin werken we samen met ISW, Stanislas, ICLON, HRO en de TU om studenten de kans te geven zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige en kritische nieuwe collega’s. We hebben hier een vierjarig begeleidingstraject om heen gebouwd waarbij de werkplekbegeleiders onder leiding van een schoolopleider de studenten coacht. Daarnaast hebben we ruime ervaring met het begeleiden van eerstegraads studenten door onze Bos-sers.

Nieuwe collega’s krijgen bij ons het eerste jaar een vakcoach en een algemene coach. Daarnaast is er algemene begeleiding voor de gehele groep, het gaat om themabijeenkomsten rondom o.a. zorg, oudergesprekken en intervisie.

Vakken die gegeven worden bij Christelijk Lyceum Delft
NederlandsEngelsDuitsFransNatuurkundeScheikundeInformaticaBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKunstgeschiedenis/CKVOnderzoeken & OntwerpLevensbeschouwingMuziekMaatschappijwetenschappenWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DLichamelijke opvoedingKunst: beeldend/tekenenBSMNLT

Contactinformatie van Christelijk Lyceum Delft

Naam Christelijk Lyceum Delft
Email [email protected]
Telefoon (015) 26 84330
Website chrlyceumdelft.nl
Adres Molenhuispad 1
Plaats Delft
Postcode 2614 GE