CSW Zeeland

Middelburg

vwo tweetalig havo vmbo-tl

Trainees op deze school

Joy Huijskens
Renzo Roodenrijs

Over CSW Zeeland

Algemeen

CSW is een moderne christelijke school die uitgaat van het unieke van ieder mens. Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij ons op school zijn of haar talenten kan ontwikkelen. CSW biedt een hoge onderwijskwaliteit, een breed scala aan opleidingsmogelijkheden, extra’s en goede voorzieningen. Er gaat veel aandacht uit naar individuele begeleiding en we zorgen voor een fijne sfeer voor alle leerlingen en medewerkers.

Organisatie en locaties

CSW is een scholengemeenschap bestaande uit drie locaties: CSW Bestevaêr in Vlissingen (360 leerlingen) en CSW Toorop Talent College (350 leerlingen) en CSW Van de Perre in Middelburg. De CSW biedt alle leerroutes die het voortgezet onderwijs kent: gymnasium (-tto), atheneum (-tto), havo, mavo en vmbo.

CSW en Mondia werken op Walcheren intensief samen rondom de formatie van docenten, ook doet CSW actief mee in het programma ‘lesgeven in Zeeland’ waarbinnen werving èn kwalitatieve ontwikkeling van onderwijs en professionals centraal staat.

Door dit alles kan een vaste baan in Zeeland, met haar zeer aantrekkelijke woon- en leefomgeving, zeker in het verschiet liggen.

Missie

CSW leidt jongeren op tot sociale, zelfbewuste mensen die op een positief kritische wijze bijdragen aan een maatschappij waaraan zij zelf op verantwoorde wijze deelnemen.

In de visie van CSW vormen de volgende kernwaarden uitgangspunt voor ons denken en handelen:

  • Ieder mens is van waarde
  • Ieder mens is gelijkwaardig
  • Ieder mens is van betekenis voor de ander
  • Ieder mens heeft recht op perspectief

Onderwijs

CSW biedt alle vormen van het voorgezet onderwijs: gymnasium, atheneum, tto (tweetalig onderwijs), havo, mavo en vmbo. CSW biedt mavo, havo en vwo aan op de vrijeschool. Wij bieden alle schooltypen in de onderbouw en vrijwel alle mogelijke leerroutes en vakkenpakketten in de bovenbouw. Zo is er voor elke leerling een onderwijsprogramma dat bij hem of haar past!

We zijn senior tto-school. We zijn zeer actief op het gebied van internationalisering: Global Citizen-, Unicef- en EPAS-school, e-Twinning-school. Daarnaast besteden we veel aandacht aan goede doelen acties en mensenrechten.

Traineeship binnen CSW

Lotte en Arjen over het huidige traineeship binnen CSW

Arjen, sectievoorzitter biologie:

“Ik zie in deze pilot een meester-gezel-constructie”

Onze uitdaging is om leerlingen het eindexamen succesvol te laten afsluiten. Maar we willen meer, we willen laten zien dat heel veel in het leven te maken heeft met ons vak. Waar maak je kennis met biologie en hoe gebruik je het? We willen ook met de jonge docenten zoals Lotte, actievere lesvormen gebruiken. Daar heb je natuurlijk wel de tijd en de ruimte voor nodig.

Lotte neemt ook andere taken binnen de sectie over: met een collega herziet ze het project ‘Weet wat je eet’ voor mavo/havo 2. Dat is leuk voor haar om te doen en belangrijk voor haar ontwikkeling als docent. Ik zie in deze pilot een meester-gezel-constructie.

Lotte, trainee biologie:

“Voor mij betekent de pilot dat iedereen de juiste dingen kan doen.”

“Tijdens en na mijn studie biologie heb ik lang getwijfeld wat ik wilde. Onderzoek doen? Of iets anders? Als vrijwilligerswerk gaf ik technieklessen voor kinderen, daar had ik veel plezier in. Vooral om te zien hoe meisjes, voor wie techniek blijkbaar een grote stap is, opbloeien. Hoe hun zelfvertrouwen groeit. Om die reden besloot ik in het onderwijs te gaan.

Dit is mijn tweede jaar op CSW. Vorig jaar als stagiaire en TOA, dit jaar als docent. Het is een fijne school, het voelde als een warm bad toen ik binnenkwam. Mensen zijn erg toegankelijk. De biologie-sectie is ook divers, mensen met verschillende kwaliteiten.

Inmiddels heb ik mijn universitaire master biologie afgerond en doe ik de eerstegraads lerarenopleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ondanks de afstand wil ik hier graag op school blijven, omdat hier mogelijkheden zijn me te ontwikkelen. Als trainees hebben we regelmatig intervisiebijeenkomsten waar we onze eigen ontwikkelvragen kunnen formuleren. We kunnen aangeven van welke deskundigheid binnen de school we gebruik willen maken.”

‘”Deze nieuwe omgeving biedt vaak de mogelijkheid om in je zelfreflectie voorbij het niveau van handelen te kunnen gaan. Het heeft mij vaak de mogelijkheid gegeven om na te denken over het effect van mijn persoonlijk interpretatiekader en hoe dit mijn lessen didactisch/pedagogisch beïnvloedt. Je gaat veel meer nadenken over de geldigheid van je kennis en opvattingen of je morele agenda.”

Opleiden van docenten

CSW heeft veel ervaring met het opleiden en begeleiden van docenten, wij doen dit vanuit de overtuiging dat de ontwikkeling van docenten (in opleiding) gelijk op moet blijven lopen met de ontwikkeling van onze organisatie, zo versterken we elkaar. Afgelopen jaar heeft CSW haar eigen traineeprogramma vormgegeven, komend jaar werken we graag samen met ‘trainees in onderwijs’.

Wij investeren in de ontwikkeling van onze docenten. Binnen de school zijn schoolopleiders actief. Zij bezoeken lessen die zij uitvoerig nabespreken, verzorgen videocoaching en intervisie. De schoolopleiders onderhouden nauw contact met de opleiding. Wij maken deel uit van de Zeeuwse Academische Opleidingsschool.

Vakken die gegeven worden bij CSW Zeeland
NederlandsEngelsDuitsFransNatuurkundeScheikundeBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKlassieke talenLevensbeschouwingMuziekWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DLichamelijke opvoedingBSMNLTDienstverlening en productenEconasiumInternational BaccalaureateKunst: beeldendLichamelijke opvoeding 2

CSW Zeeland in beeld

Contactinformatie van CSW Zeeland

Naam CSW Zeeland
Email [email protected]
Telefoon (011) 86 52100
Website cswalcheren.nl
Adres Griffioenstraat 17
Plaats Middelburg
Postcode 4334 BK